Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

[section_title title=Bislett – Adamstuen. Sofies gt]

Bislett – Adamstuen. Sofies gt

Her kommer vi inn i et område hvor politikerne til fulle viser at de anser folk som skal hensette sine biler for å være langt viktigere enn vi som sykler. Det er gateparkering i Theresegt, i Vidars gt og i Sofies gt, i tillegg til i de gatene som går på tvers. Tilrettelegging for sykler? Dette er Oslo. Her er bilistenes parkeringsplasser hellige, og syklister pariakaste. Ansvarlige politikere som sier noe annet, viser gjennom sin praksis at de ikke snakker sant.

Sofies gt er en av de første gatene som bør ryddes for gateparkering, for å gi plass til syklister. Den er viktig på denne ruten, men den er også en viktig del av andre sykkelruter, som vi skal komme tilbake til. Også dette er ruter som ikke er tilrettelagt eller tegnet inn på noe kart, men som stadig fler syklister bruker. Vi som er ute i terrenget og sykler oppdager at mange slike sykkelruter er bedre enn de noen har sittet bak et skrivebord og planlagt. Jeg oppfordrer syklister til å velge slike ruter og ta den plass man trenger. Ta veien tilbake! Sykkelruter må tilrettelegges der folk faktisk sykler, ikke baseres på skrivebordsvurderinger.

Det er risikabelt å sykle langs parkerte biler. Vi risikerer at noen åpner en dør eller svinger ut uten å se seg for. Og det sperrer fluktmuligheten hvis biler passerer for nær. Når man sykler slike steder, må man legge seg godt ut i veien. Som syklister må vi ha god margin på høyre side. Det må ikke være plass til at biler skal kunne presse seg forbi uten at det er mulig å foreta en ordentlig forbikjøring. Jeg sykler alltid ca 1,5 m fra parkerte biler, for å ha en tilstrekkelig sikkerhetsmargin. Det betyr at jeg sykler midt i kjørefeltet i gater som Sofies gt. Jeg flytter meg ikke for utålmodige bilister så lenge parkerte biler gjør at det ikke er mulig til å svinge til siden for å slippe dem fram. Det betyr også at på de alt for mange strekningene hvor man har lagt et litt for smalt sykkelfelt utenfor parkerte biler, sykler jeg i kjørefeltet og lar sykkelfeltet være sikkerhetsmargin mot parkerte biler.

Når man sykler slike steder, og noen utålmodige bilister mener man skal flytte seg, da skal man huske dette:

<såpekasse> Det er ikke syklister som skaper dårlig fremkommelighet i alle Oslogatene. Det er alle de parkerte bilene. Når bilistene alt har okkupert halve gatearealet til parkering, da må de bare finne seg i at syklister tar en del av det som er igjen. Det får være grenser for hvor kravstore bilistene kan være. Hvis bilistene synes det er for liten plass, får de arbeide for å fjerne gateparkeringen. Syklister: Ta veien tilbake! </såpekasse>

På toppen av Sofies gt har man laget en løsning som er komplett idiotisk, og den er ganske ny: Her tillater man biler å parkere på tvers i enden av veien. Man hindrer jo ikke biler, og da må det vel være lov å parkere i denne byen? Syklister? Hva er det? Vi har ikke planlagt noen sykkelvei her, så da er det ingen grunn til å sykle her. Omtrent slik må de som har planlagt dette ha tenkt, om tanken på at det finnes syklister i det hele tatt har streifet dem. Å tillate parkering her er idioti, grensende til galskap. Uansett hva man gjør ellers i Sofies gt, må disse parkeringsplassene fjernes omgående.

 

Det var også særdeles lite hensynsfullt å lage området mellom Sofies gt og Ullevålsveien slik at det er kronglete å sykle her. Takket være krav om universell utforming — krav som innebærer at man skal legge til rette for alle andre trafikkgrupper enn syklister — er det skråkant ved fotgjengerfeltet ned mot Ullevålsveien. Sa noen syklister? De tenker man ikke på når det planlegges trafikkløsninger i Oslo. Universiell utforming? Tilgjengelighet for alle? Syklister eksisterer ikke som trafikanter i hodene på de som planlegger slikt, og blir konsekvent utelatt.

Når været er fint om sommeren, det hender enkelte dager, så har den nærliggende kaféen sørget for å spre så mange bord ut over denne lille plassen at det kan være kronglete å sykle her. For egen del må jeg erkjenne at jeg er drittlei slike “løsninger” som er ren sabotasje mot syklister. Jeg har blitt mindre og mindre hensynsfull ved slike idiotløsninger, hvor man som vanlig ikke har tenkt på syklister. Jeg sykler mellom kafébordene her.

Vi krysser Ullevålsveien. Vi skal komme tilbake til den. Men jeg minner om at man også her har laget fine, brosteinsbelagte parkeringsplasser for bilene da man skulle legge sykkelfelt i Ullevålsveien. Disse parkeringsplassene ble belastet sykkelevibudsjettet “fordi det var en reguleringsmessig forutsetning for å anlegge sykkelfelt”. Når skal etablering av gode sykkelveier bli en “reguleringsmessig forutsetning” for veier tilrettelagt for biler?

 

Det er, som tidligere nevnt, farlig å sykle for nær parkerte biler. Man vet aldri når en uoppmerksom bilist finner på å åpne døren eller svinge ut. Slike parkeringsplasser på innsiden av sykkelfelt burde vært forbudt. Og uansett bør de ikke bygges. Men Oslopolitikerne nærer som nevnt slik omsorg for bilister at de insisterer på å anlegge slike parkeringslommer. Som kjent er folk i bil mye viktigere enn folk på sykkel for Oslopolitikerne.

Fortsatt bygges det slike ubrukelige løsninger. Når dette skrives, bygges det nye parkeringslommer i Lørenveien, en vei som er merket som en del av “hovedsykkelveinettet”.  (“Hovedsykkelveinettet” i Oslo er bare en dårlig vits, og må derfor settes i anførselstegn.) Der det er slike parkeringslommer bør syklister velge kjørefeltet utenfor sykkelfeltet. Politikere og planleggere i Oslo har fortsatt ikke lært.