Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

[section_title title=Sagene – Sinsen]

Sagene – Sinsen

Fra Sagene tar jeg til venstre opp Maridalsveien til og forbi Advokat Dehlis plass, og deretter Brochmannsgt og Treschows gt til “Nordpolen”. Selv om det er litt lenger enn å sykle Arendalsgt og videre Treschows gt, foretrekker jeg denne for ikke å tape høyde. Når hovedretningen er oppover, vil vi helt unngå nedoverbakker som må betales med ekstra motbakke. Det kan være verdt å sykle 100 meter ekstra flatt for å slippe motbakke. Igjen er hovedproblemet alle de parkerte bilene som hører til det bilende folket som i politikernes øyne er så mye viktigere enn vi som sykler.

 

Den som leter og tar en litt krøllete omvei som også innebærer litt ekstra bakker ned som må betales med flere motbakker, vil kunne finne Jerusalem bro over Akerselven nedenfor Bjølsen valsemølle. Det er en pen bro og den var sikkert dyr. Men som sykkelprosjekt er den helt meningsløs. Det er ganske typisk Oslo å bruke masse penger på slike meningsløse prosjekter, i stedet for å ta tak i det som er det virkelige problemet: Manglende fremkommelighet i gatene, ikke minst på grunn av alle de parkerte bilene.

 

Som nevnt sykler jeg denne veien omtrent en gang i uken. Jeg hadde syklet over denne broen én gang. Det var like etter at den åpnet, og jeg var nysgjerrig på hvor den var (jeg hadde aldri oppdaget at noe slikt var under bygging) og hvordan den var. Been there, done that. Det ble med denne ene turen. Nå har jeg syklet den en gang til. I mitt prosjekt “Mellom ringene” leter jeg etter veier med liten eller ingen biltrafikk, for den som er mer opptatt av å sykle på tur i trygge omgivelser enn av å bruke sykkelen som transportmiddel. Jeg regner med at jeg når har syklet denne broen for siste gang. Mitt inntrykk er at det ikke er mange som sykler her, om noen i det hele tatt. De som planlegger bør lære seg av vi som sykler faktisk ikke er interessert i omveier og ekstra motbakker for å kunne sykle på en vei hvor vi å sykle sakte fordi vi deler veien med fotgjengere. Man bør bruke pengene på å legge forholdene til rette der folk faktisk sykler, ikke til meningsløse prosjekter som dette.

En annen viktig forbindelsesvei er Hans Nielsen Hauges gt. Denne forbinder Sandaker med Sinsen. Her har det har pågått arbeider i lang tid. Man har lagt nytt kollektivfelt mellom Grefsenveien og Nordkappgata. Derfra og videre til Sinsen brukes sånn omtrent halve veibanen til parkering. Dette er Oslo. Her prioriteres parkering av biler fremfor fremkommelighet og sikkerhet for syklister. Det er egentlig ganske utrolig: På en strekning hv0r det er helt åpenbart at det bør legges til rette for syklister, har man lagt hele veien på nytt uten å legge til rette for syklister. Dette har skjedd i 2012. Og det har skjedd samtidig som man har bygget ny barne- og ungdomsskole langs denne veien. I en by hvor man tar syklister på alvor og hvor man tar barns oppvekstvilkår på alvor, gjør man ikke slikt. Men dette er Oslo. Her tar syklister fortsatt ikke på alvor, og åpenbart heller ikke skolebarn. Bilen regjerer.

Når vi kommer til Ring 3 kan vi følge sykkelveien langs Ring 3 vestover mot Smestad eller videre østover mot Ryen. Hvis vi skal fortsette slik jeg pleier å sykle her, oppover langs Trondheimsveien, må vi under Ring 3 og over avkjøringsveien fra denne. Her møter vi et av de trafikklysene som åpenbart er styrt av en føler som ikke registrerer sykler. Valget står i praksis mellom å vente til det kommer en bil som skal samme vei eller sykle på rødt. Jeg venter ikke på noen bil hvis veien er klar her. Da sykler jeg på rødt. Alle slike følere som i praksis tvinger syklister til å sykle på rødt, burde vært skiftet for lenge siden.

Dette er virkelig ille. På en relativt kort strekning passerer vi fire områder hvor veien har vært lagt på nytt i løpet av de aller siste årene: Holtegt, Adamstuen, Sagene og Hans Nielsen Hauges gt. Ikke i ett av disse områdene har har man gjort noe som helst for å legge til rette for sykkel. Slikt går ganske enkelt ikke an. I 2012 burde det være en selvfølge at ingen, jeg gjentar: Ingen veiprosjekter gjennomføres uten at det også legges til rette for syklister. På flere av stedene har resultatet blitt at forholdene for syklister er dårligere enn de var før. Oslopolitikerne og planleggerne svikter syklistene nesten hver gang de får en mulighet. Dette er en skammens rute for Oslopolitikerne og samferdselsbyråkratene i Oslo.

Dette blir ikke siste gang vi kommer til å velge sykkelruter hvor man er henvist til å ta seg fram som best man kan, uten noen form for tilrettelegging. Det er tross alt dette vi har mest av i Oslo.