Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …

<edit>Innlegget hadde opprinnelig overskriften “Hvis det byrådslederen sier hadde vært sant …”. Av grunner som fremgår nedenfor har jeg endret denne til “Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, “. Jeg har også endret noe av teksten.

Byrådsleder Stian Berger Røsland sier på Twitter 27. august at det utsagnet som var utgangspunkt for denne kommentaren ikke kom fra ham. Han skriver:

@olavtorvund dette sitatet kommer ikke fra meg og synes kanskje bloggen var vel personlig i lys av et sitat jeg ikke har fremført? “

Jeg tok for så vidt forbehold om jeg ikke hadde dette fra ham, og det viser seg altså at forutsetningen om at han har uttalt dette ikke holder. Han skal selvfølgelig ikke behøve å svare for noe han ikke har uttalt. Kritikk mot manglende feil prioritering kan bli stående, men ikke påstanden om hva Stian Berger Røsland angivelig skulle ha sagt. [Og kanskje var det byråd Ola Elvestuen som Tone Tellevik Dahl siktet til.]</edit>

Fredag 24. august skrev Tone Tellevik Dahl dette på Twitter:

“Vancouver prioriterer slik: 1. Gående 2. Sykkel, 3 trikk , 4 varetransport 5. Bil. Og dette tjener bilistene på!”

Jeg kvitterte med å si at dette er slik de nå også prioriterer i Stockholm.

Litt senere fikk vi denne meldingen fra Tone Tellevik Dahl:

“Byåden sier Oslo har samme prioritering som Vancouver (1.gående 2.sykkel 3.off transp 4.vareteansp 5. Bil) det var nytt for meg! “

Jeg kvitterte med at dette også var helt ukjent for meg. Hans Catts fulgte opp med at dette ikke var ukjent for ham.

Her må jeg ta to forbehold. Det ene er at jeg ikke har hørt byrådsleder Stian Berger Røsland selv si dette, eller sett at han har uttalt dette skriftlig. Jeg må basere meg på at Tone Tellevik Dahl gjengir ham korrekt. [Se innledningen] Det andre er at politikere gjerne bruker ordet “prioritere” i en annen betydning enn hva andre gjør. Så kanskje er det en litt spesiell form for prioritering det her refereres til.

Jeg må også legge til det jeg etter hvert har sagt mange ganger: De reelle prioriteringene viser seg de det man gjør, ikke i hva man sier. Hvis det virkelig er sant at man i Oslo prioriterer på denne måten, da må det være mulig å se noen praktiske resultater av dette. Jeg er selvfølgelig åpen for innspill som viser at det er mange prosjekter jeg ikke har fått med meg, og hvor denne prioriteringen er tydelig. Men så langt har jeg ikke sett noen.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde man selvfølgelig lagt til rette for syklister i Bogstadveien.

Continue reading Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …