Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, …

<edit>Innlegget hadde opprinnelig overskriften “Hvis det byrådslederen sier hadde vært sant …”. Av grunner som fremgår nedenfor har jeg endret denne til “Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, “. Jeg har også endret noe av teksten.

Byrådsleder Stian Berger Røsland sier på Twitter 27. august at det utsagnet som var utgangspunkt for denne kommentaren ikke kom fra ham. Han skriver:

@olavtorvund dette sitatet kommer ikke fra meg og synes kanskje bloggen var vel personlig i lys av et sitat jeg ikke har fremført? “

Jeg tok for så vidt forbehold om jeg ikke hadde dette fra ham, og det viser seg altså at forutsetningen om at han har uttalt dette ikke holder. Han skal selvfølgelig ikke behøve å svare for noe han ikke har uttalt. Kritikk mot manglende feil prioritering kan bli stående, men ikke påstanden om hva Stian Berger Røsland angivelig skulle ha sagt. [Og kanskje var det byråd Ola Elvestuen som Tone Tellevik Dahl siktet til.]</edit>

Fredag 24. august skrev Tone Tellevik Dahl dette på Twitter:

“Vancouver prioriterer slik: 1. Gående 2. Sykkel, 3 trikk , 4 varetransport 5. Bil. Og dette tjener bilistene på!”

Jeg kvitterte med å si at dette er slik de nå også prioriterer i Stockholm.

Litt senere fikk vi denne meldingen fra Tone Tellevik Dahl:

“Byåden sier Oslo har samme prioritering som Vancouver (1.gående 2.sykkel 3.off transp 4.vareteansp 5. Bil) det var nytt for meg! “

Jeg kvitterte med at dette også var helt ukjent for meg. Hans Catts fulgte opp med at dette ikke var ukjent for ham.

Her må jeg ta to forbehold. Det ene er at jeg ikke har hørt byrådsleder Stian Berger Røsland selv si dette, eller sett at han har uttalt dette skriftlig. Jeg må basere meg på at Tone Tellevik Dahl gjengir ham korrekt. [Se innledningen] Det andre er at politikere gjerne bruker ordet “prioritere” i en annen betydning enn hva andre gjør. Så kanskje er det en litt spesiell form for prioritering det her refereres til.

Jeg må også legge til det jeg etter hvert har sagt mange ganger: De reelle prioriteringene viser seg de det man gjør, ikke i hva man sier. Hvis det virkelig er sant at man i Oslo prioriterer på denne måten, da må det være mulig å se noen praktiske resultater av dette. Jeg er selvfølgelig åpen for innspill som viser at det er mange prosjekter jeg ikke har fått med meg, og hvor denne prioriteringen er tydelig. Men så langt har jeg ikke sett noen.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde man selvfølgelig lagt til rette for syklister i Bogstadveien.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde det var lagt til rette for sykkel i Hans Nielsen Hauges gt, hvor arbeidet ble ferdig i sommer. Dette er også skolevei til den nyåpnede Nordpolen skole. Men sykkel legger man ikke til rette for.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde man ikke anlagt parkeringslommer langs Lørenveien, som påstås å være en del av et hovedsykkelveinett og hvor arbeidet med å lage parkeringslommer pågår nå. I følge Oslo kommunes sykkelkart er hovedsykkelveien her ferdig.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde det ikke vært parkering langs Lørenveien, mellom Sinsenkrysset og Sinseveien, som påstås å være en del av et hovedsykkelveinett.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm,  da hadde det ikke vært parkering langt det som påstås å være hovedsykkelvei fra Majorstuen til Sentrum. Det hadde i det hele tatt vært langt mindre gateparkering enn det er i dag.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm,  da hadde man ikke jukset med målene og laget sykkelfelt som er så smale at man bare må fraråde syklister å bruke dem. Langs Kirkeveien er sykkelfeltene stedvis så smale som 80-90 cm.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde det blitt lagt til rette for syklister i Nylandsveien.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde ikke den nye broen over sporområdene på Oslo S endt i et trafikkfarlig kaos, uten noen videreføring. Ny vei for bilistene var selvsagt ferdig da broen var ferdig. For syklister han man så vidt jeg vet ikke en gang klare planer for hva man skal gjøre.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde ingen sagt at det ikke blir plass til syklister over Stortorvet.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde ikke politikerne satt til side fagetatens anbefaling om å stenge Thor Olssens gt for gjennomkjøring (for biler), og det hadde vært lagt til rette for syklister. Da kunne man med god samvittighet ha kalt denne en miljøgate.

Hvis Oslo hadde prioritert som Vancouver og Stockholm, da hadde det blitt lagt til rette for syklister i den såkalte “miljøgaten” på Sagene.

Jeg kunne ha gjort listen mye lenger. Men jeg har stort sett valgt å holde meg til prosjekter som enten har vært gjennomført de aller siste årene, eller som er under arbeid. Jeg klarer ikke å komme på ett eneste prosjekt som er preget av den prioriteringen som byrådslederen sier man har i Oslo. Kaosgaten Torggt holder jeg utenfor, selv om de kanskje hadde intensjoner om å prioritere myke trafikanter.

Hvis det virkelig er sant at prioriteringen i Oslo er 1.gående 2.sykkel 3.off transp 4.vareteansp 5. bil, da bør byrådslederen kunne komme med en lang rekke eksempler på resultater av denne prioriteringen. Kom med dem!