Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern – Akerselven

Innledning. Blindern – Berg

Vi fortsetter å utforske området mellom Kirkeveiringen og Store ringvei. Denne gangen skal vi sykle i området mellom Blindern og Akerselven. Målet er å finne veier hvor det er lite trafikk. Disse rutene er ikke valgt ut med tanke på å komme fortest mulig fra A til B på sykkel. Noen av disse veiene har jeg vært i før, men slett ikke alle. Her er det mange fine sykkelveier, selv om det bare er noen få, korte strekninger som er tilrettelagt for sykkel.

Mellom Blindern og Akerselven er Ullevål sykehus en ganske bastant barriere. Enten må man sykle langs Kirkeveiringen, eller så må man sykle nord for sykehuset. På grunn av dette blir Sagene en slags trafikal øy som vi her kommer til å holde oss nord for. Men veien over Sagene er beskrevet i ruten Frogner – Sinsen.

Den første ruten er fra Blindern via eventyrveiene vest for Sognsveien til Berg.

Første strekning er Problemveien, som til tross for navnet er uproblematisk å sykle. Jeg pleier å ta med geocacher langs turveiene, og her kan man finne PPJ #93 yr.

Etter å ha krysset trikken i Niels Henrik Abels vei, fortsetter vi Tyrihansveien. Her passerer vi akademiske eplehager — jeg tror ikke akademikertettheten er større noe annet sted enn her. Professordrømmen er å bo i gangavstand til Blindern, om man da ikke er professor i jus og holder til i sentrum.

 

Der vi krysser Vestgrensa kan vi ta til venstre under Sognsvannsbanen, og inn på veien nord-vest for Sognsvannsbanen. Herfra kan vi fortsette mot Gaustad og Sognsvann, Ullevål Stadion, Store ringvei, eller hvor vi måtte ønske. Men vi holder oss til Tyrihans fram til Sognsveien.

Etter å ha krysset og syklet et lite stykke langs Songsveien, fortsetter vi Bergslia, syd-øst for Sognsvannsbanen. Hadde man bare blitt kvitt alle de parkerte bilene hadde det vært en riktig fin sykkeltrasé. Men her skal jeg si noe som jeg kommer til å gjenta mange ganger: Når det er parkert biler langs veien og det som er igjen av kjørefeltet blir ganske smal, da er det ikke en syklist som gir dårlig fremkommelighet. Det er alle de parkerte bilene. Det får være grenser til kravstorhet fra bilistene. Når de først har tatt halve veien til parkering, da kan de ikke klage på at syklister tar noe av det som er igjen. De får pent finne seg i å ligge bak til det åpner seg en god mulighet for å komme forbi.

Når vi kommer til Berg møter vi John Collets allé, som vi kommer tilbake til nedenfor. Mellom Bergslia og John Collets allé ligger Bergskogen, og her kan vi finne geocachen Bergskogen – gjemte grønne lunger #1.

Vi kommer her ut på Store ringvei. Men akkurat her er det en god sykkelvei med fortau, så det er greit å fortsette langs denne.

Blindern – Ullevål. Nord-vest for Sognsvannsbanen

Dette er den eneste strekningen i dag hvor vi holder oss nord-vest for Sognsvannsbanen. Vi starter ved T-baneholdeplassen Blinderveien (som burde ha hett Universitetet om politikerne hadde brydd seg nok om Oslo som universitetsby, men det er en annen historie). Her tangerer vi strekningen Frognerparken – Sognsvann.

Vi holder oss på turveien mellom Forskningsparken og Informatikkbyggene på den ene siden, og Sognsvannsbanen på den andre. Vi krysser Problemveien, og fortsetter på noe som vel må karakteriseres som en god sti. Vi følger det som heter Trimveien, som må være passende navn på en sykkelrute.

Hvis man vil er det mulig å sykle under Sognsveien ved å velge perrongen på T-baneholdeplassen Ullevål Stadion. Men jeg liker ikke å sjenere folk som venter på banen, så jeg valgte å sykle opp til rundkjørngen og krysse der.

Veien fortsetter på sydsiden av Ullevål stadion. Dette er neppe veien å velge når det er fotballkamp eller et annet arrangement som trekker mye folk på stadion. Men ellers er det greit å sykle her.

Vi kommer så inn på sykkelveien langs Store ringvei.

Nils Lauritsøns vei

En annen fin rute er Nils Lauritsøns vei fra Collets plass via idylliske Damplassen til Tåsen. Når man støter på en Surly Big Dummy på Damplassen, så må den selvfølgelig med i en serie som denne.

Jeg griper også denne muligheten til å minne om tranposrtsykkel.no, hvor du finner mer om transportsykler. Selv har jeg en Trek Transport, som er en annen long-tail sykkel. Man løser mange transportoppgaver med en slik sykkel.

Nils Lauritsøns vei er en lite trafikert villavei. Det er en av mange veier i dette området hvor jeg ikke hadde syklet før jeg begynte å dra på oppdagelsesferd for å lage denne serien. Langs denne veien passerer vi bl.a. Nordre Tåsen gård.

Jeg vet foreløpig ikke mer om denne gården enn det som står på den blå plaketten på veggen, hvor det blant annet sies at det er et klostergods fra 1600-tallet.

Det er egentlig ikke så mye å si om denne ruten. Vi kommer ut på Tåsen. Fra Tåsen kan man enten fortsette langs Store ringvei, eller man kan fortsette mot Norberg eller Maridalen. Men disse veiene får vi komme tilbake til en annen gang.

John Collets Allé

Som nevnt er det mange veier å velge blant her. John Collets Allé er et greit alternativ til Nils Lauritsøns vei.

Vi starter denne gangen fra Blinderveien og følger Prestegårdsveien.

 

Vi kommer opp til Collets plass og fortsetter John Collets allé derfra.

John Collets allé er litt mer trafikert enn Nils Lauritsøns vei, men også litt bredere. Dessverre er også her en stor del av veien okkupert til parkering, som gir dårligere fremkommelighet. Men husk at det er de parkerte bilene, ikke vi som sykler som er problemet. Vi får ta den plassen vi trenger, og bilistene får heller rydde opp i parkeringskaoset enn å presse syklister.

Der de to krysser hverandre kan vi enten fortsette John Collts allé til Berg eller ta til høyre og følge Nils Lauritsøns vei til Tåsen.

Der John Collets Allé krysser Nils Lauritsøns vei man man velge å fortsette John Collets Allé til Berg, eller ta ta Nils Lauritsøns vei til Tåsen.

Blindern til Storo

Igjen starter vi ved Blinderveien, og denne gangen fortsetter vi et lite stykke på andre siden av Akerselven. Vi fortsetter til Storo.

Vi starter denne gangen fra Blindernveien og følger en gangvei som går rett øst for Teologisk fakultet. Det var dette som en gang var Jernbaneskolen, for de som husker det. Vi kan eventuelt ta en avstikker for å finne geocachen Vestre Aker kirke.

 

Vi krysser Sognsveien og fortsetter Ullevlåsalléen bak Ullevål sykehus.

Ved barnehagen fortsetter vi på turvei. Hvis man liker motbakker kan man holde seg på Ullevålsalléen. Men det gjør ikke vi, i alle fall ikke på denne turen.

 

Vi fortsetter Ugleveien og Tåsen allé til vi kommer til Tåsenveien. Vi krysser denne og fortsetter Biskop Heuchs vei nord for Voldsløkka.

Den rundkjøringen vi ender i når vi kommer til Maridalsveien er som rundkjøringer flest i Norge, hvilket vil si uten noen form for tilrettelegging for sykkel. I Norge følger man prinsippet om at der man som syklist er mest utsatt, og derfor har særlig behov for tilrettelegging, der forsvinner det som måtte være av tilrettelegging om man må klare seg som best man kan. Men kommer man seg levende gjennom denne er det sykkelfelt langs Kristoffer Aamots gate mot Nydalen.

 

Videre langs Vitaminveien mot Grefsenveien og Storo er det også sykkelfelt. Igjen kan den som måtte ønske det fortsette langs Store ringvei, eller fortsette mot Grefsen.

Langs sydsiden av Voldsløkka.

Det er også mulig å velge en rute langs sydsiden av Voldsløkka. Dette er en gangvei. Selv ser jeg ikke det helt store poenget med å velge denne. Man starter og ender omtrent på samme sted, og veien er dårligere.

 

På kartet vises denne fra det nordre hjørnet av Ullevål sykehus til Margarinfabrikken. Vi følger Jutulveien et stykke. Her er den enveiskjørt. Vi man sykle lovlig, kan man bare sykle i den retningen vi følger her. Dette er ett av så alt for mange eksempler i denne byen på at man har laget enveisreguleringer som sikker ser fine ut for planleggere som bare tenker på biler — slik planleggerne i Oslo gjør. Men det er meningsløst at de også er enveiskjørt for syklister. Jeg har sagt det mange ganger, og kommer til å gjenta det mange flere ganger: Jeg bedriver sivil ulydighet på dette området og sykler mot enveiskjøring, vel vitende om at det er ulovlig. Men andre får gjøre opp med seg selv om de vil holde seg til meningsløse reguleringer, eller velge gode sykkelveier.

Ullevål – Bjølsen

Denne strekningen går mot Bjølsen med muligheter for å fortsette videre østover. Vi tar av etter at vi er ferdig med turveien nord for Ullevål sykehus og tar Jutulveien til høyre. Her gjør jeg oppmerksom på at Jultuveien er enveiskjørt fram til til Tåsenveien. Det er lov å sykle den retning vi følger her. Men det er ikke lov å sykle andre veien.

På nordsiden av Nordre gravlund kan vi sykle Jutulveien i begge retninger.

Vi fortsetter et lite stykke opp Stavangergata. Dette er en ganske ekkel gate å sykle, men det er vanskelig å unngå den helt. Oslo styres som kjent av politikere som mener at folk med bil er viktigere enn folk med sykkel. Derfor er parkering for bilister viktigere for de som styrer Oslo enn sikkerhet og fremkommelighet for syklister. Stavangergata er en bred gate med midtrabatt. Men da det er parkerte biler på begge sider, blir det bare et enkelt kjørefelt mellom de parkerte bilene og midtrabatten. Det er ikke noen gode muligheter for bilistene å passere en syklist på strekningen mellom Uelands gt og rundkjøringen ved Margarinfrabrikken. Mange bilister er som kjent av den utålmodige sorten, og vil gjerne forsøke å presse seg forbi her, selv om det egentlig ikke er plass. Hadde de ansvarlige politikerne i Oslo brydd seg om syklister, hadde det selvsagt ikke vært parkering her, men sykkelfelt. Det er jo helt åpenbart at det må være en god sykkelforbindelse mellom det sykkeltraséen opp Tåsenveien til Uelands gt og Maridalsveien. Men for de ansvarlige politikerne er parkering viktigere.

 

Vi vil fortest mulig vekk fra denne veien, og tar Kongsvingergata. Her passerer vi Hjemmets kolonihager. Der inne er huset som mange vil kjenne igjen fra Portveien 2.  Men vi sykler forbi Portveien, og fortsetter syd-vest for Bjølsenparken. Denne veien er skiltet som sykkeltrasé. Men den er ikke merket som dette på Oslo kommunes sykkelkart. Men dette er Oslo. Uansett hva politikerne måtte si om dette, så er realiteten at Oslos politikere prioriterer bilister mye høyere enn syklister. For Oslos politikere er det viktigere å subsidiere folk med gratis parkering (for antagelig omtrent det samme beløp som Oslo bruker på kollektivtransport), fremfor å gi trygghet og fremkommelighet for syklister.

 

Vi kommer til Advokat Dehlis plass. Vi kan her velge Bentsebruga over Bentsebrua til Torshov. Men når målet er å finne veier med relativt lite trafikk, kan den ikke anbefales. Jeg har derfor ikke tatt den med her (selv om jeg sykler Bentsebrua selv, om jeg skal i den retningen). Her møter vi sykkelruten Frogner – Sinsen.

 

Jeg har valgt å følge Maridalsveien og Brochmanns gate til Treschows gate. Her kan vi fortsette Treschows gate mot “Nordpolen”. Eller vi kan ta en liten ekstra sving og sykle under Treschows gate og over Jerusalem bro. Men den skal vi komme tilbake til når vi skal krysse elven.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.