Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

[section_title title=Bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse]

Bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse

Det ville blitt absurd om den som tar bilder av 17. mai-toget på Karl Johan eller av tribunen under en fotballkamp skal måtte innhente samtykke fra samtlige personer på bildet. Jeg har faktisk en gang funnet meg selv på et kalenderbilde fra 17. mai-toget, hvor jeg som støttespillende far spilte kornett med Ruseløkka skolekorps. Jeg var en av veldig mange på det bildet, og var selvfølgelig ikke blitt spurt.

Her dukker igjen “allmenn interesse” opp. Mens det i a er selve bildet av personen som må ha aktuell og allmenn interesse, er det her hendelsen som må ha allmenn interesse. Tar man bilder som viser stemningen på en festival vil det nødvendigvis måtte være bilder av folk. Selv om personen i seg selv ikke har aktuell og allmenn interesse, kan de være en del av noe som har allmenn interesse.

I praksis glir dette over både i a og b, og det er ingen grunn til å forsøke seg på å trekke skarpe grenser.