Caroline, Kate og oss andre: Retten til eget bilde

[section_title title=Bruk av bilder i andre sammenhenger]

Bruk av bilder i andre sammenhenger

Selv om man hadde rett til å gjengi bildet i en sammenheng, betyr ikke det at man fritt kan gjengi bildet offentlig i en sammenheng.

Det kan ha vært gitt samtykke til gjengivelse av bildet, uten at det er et carte blanche til å gjengi det i alle mulige andre sammenhenger.

Et bilde kan også ha hatt aktuell og allmenn interesse i den sammenheng hvor det opprinnelig ble gjengitt, uten at det betyr at det kan gjengis fritt i andre sammenhenger. I Rt 2009 s. 1568 hadde en fotograf tatt et bilde av den amerikanske snøbrettkjøreren Andy Finch under Arctic Challenge i Tromsø. Bildet ble senere solgt til Tromsø 2018, og brukt i et prospekt for å markedsføre Tromsø som OL-kandidat. I avsnitt 43 sier førstvoterende:

“Det er ikkje opplagt at ein fotograf som må reknast å ha teke biletet som ledd i ordinær nyhendedekning, jf. åndsverklova § 45c første ledd bokstav a, også har sikra seg retten til at biletet kan nyttast til kommersielle føremål. “

En annen dom om det samme er Rt 1983 s 637 Påskebilder. En fotograf hadde tatt bilder til en reportasje om påskefjell og feriegleder, og fått samtykke fra personene til at bildene ble brukt i reportasjen. Bildene ble senere solgt gjennom et billebyrå, og ble brukt i en annonse. Høyesterett kom til at samtykke til bruk i reportasjen ikke ga samtykke til bruk i annen sammenheng.