Litt om Vebjørn Sand og opphavsrett

[section_title title=Vebjørn Sands hender og sitatrett]

Vebjørn Sands hender og sitatrett

I min undervisning har jeg ofte brukt nettopp Vebjørn Sand som eksempel for å illustrere billedsitat. Men det har ingen direkte tilknytning til det bildet som her gjengis.

Noen vil huske at Vebjørn Sand for en del år siden ertet på seg hele det modernistiske kunst-Norge ved å si at de mordernistiske kunstnerne ikke en gang var i stand til å tegne en hånd. Hvis man skulle etterprøve dette, da kunne man gjengitt noen hender fra ulike kunstnere, for å se hvordan de faktisk mestret denne oppgaven.

Jeg har ikke gjort det. Men når det nå var et av Vebjørn Sands egne bilder som ble utgangspunkt for en diskusjon om billedsitat, da kunne jeg ikke motstå fristelsen til å gjengi i alle fall noen av Vebjørn Sands hender. Morsomt nok er utsnittet til høyre hentet fra katalogen fra den utstillingen hvor bildene ble vist. Det står ikke noe i teksten om diskusjonen om å tegne hender. Men jeg har vanskelig for å tro at det er helt tilfeldig at det nettopp er en hånd som er gjengitt når man skal vise en detalj.

Jeg har tatt med et noen andre hender malt av Vebjørn Sand, samt noen hender fra Peder Severin Krøyers bilde. Så kan man se på noen hender malt av to kunstnere, og jeg fikk fram mitt lille poeng om denne type billedsitat.