Er handelstanden avhengig av gateparkering?

[section_title title=Tidene skifter. De som ikke henger med i endringene dør]

Tidene skifter. De som ikke henger med i endringene dør

Jeg ser ikke bort fra at enkelte butikker har overlevd i lite attraktive handlegater nettopp fordi det har vært en viss mulighet til å stanse der med bil. Det har vært det eneste konkurransefortrinnet de har hatt igjen. Men vi kan ikke la hensynet til en liten håndfull butikker hindre byutviklingen. Historien er full av endringer som gjør at noen virksomheter dør og forsvinner. Nesten alle bensinstasjoner har forsvunnet fra det sentrale Oslo på grunn av strengere regler. Kafeer og bensinstasjoner mister sitt kundegrunnlag når det bygges nye veier. Tyrigrava kro stenger, selv om de fant en nisje da trafikken forsvant fra Gamle Mossevei. Holms kafé øst for Larvik har ganske sikkert tapt mye etter at ny E18 ble åpnet. Selv mener jeg at man burde ha prioritert utbygging av jernbanen i Vestfold fremfor ny vei. Men at noe kafeer og bensinstasjoner langs den gamle veien mister kunder, det er ikke noe argument mot ny vei.

Butikker i bysentra som har basert seg på kunder i bil, mister sitt kundegrunnlag fordi alle byer av noen størrelse ønsker å begrense bilkjøring i byen. De som ikke klarer å omstille seg, de dør. Slik er kaptialismens brutale lov.

Hvis handelstanden skulle ha rett, da burde Fridtjof Nansnes plass vært et av Norges mest attraktive steder å drive butikk. Det er sentralt plassert, man kommer til dit med bil og det er ganske mange parkeringsplasser på gateplan der. Butikker ville ha flyktet fra Karl Johans gt og tilstøtende gågater, og strømmet mot Fridtjof Nansens plass — i tillegg til å etablere seg i gater som Skippergata, Dronningens gate, Kirkegata og Kongens gate. Men lite tyder på at dette er butikkhandelens indrefilét i Oslo.