Er handelstanden avhengig av gateparkering?

[section_title title=Er det sant at det mangler parkering?]

Er det sant at det mangler parkering?

Det er ikke ofte jeg kjører bil inn til sentrum. Men det hender, særlig hvis jeg skal frakte noe som er for stort og/eller tungt til å kunne transporteres på en varesykkel. Hjelper det meg som handlende med bil at det er parkeringsplass rett utenfor den butikken jeg skal til? Nei, selvfølgelig gjør det ikke det. Hvis det er parkeringsplass der, så må vi regne med at den og andre plasser i nærheten uansett er opptatt av andre. Også for bilister fører gateparkeringen først og fremst til dårligere fremkommelighet. At så mye areal er okkupert til parkering gjør også varelevering vanskeligere.

Jeg har heller ikke opplevd at det er spesielt vanskelig å parkere de få gangene jeg kjører bil til sentrum. Men jeg må inn i et eller annet parkeringshus. Der er det stort sett plass, selv i perioder med stor trafikk. Hvis folk absolutt skal kjøre bil til sentrum får de komme seg inn et parkeringshus. Hvis regjeringen mener alvor med at de ikke vil stimulere bilbruk sørger de for å fjerne skattefordelen ved betaling parkert av arbeidsgiver må man kunne regne med at ytterligere parkeringsplasser vil frigis.

Handelstanden vil visst ha oss til å tro at man på kjøpesentre kan kjøre bil til døren. Det kan man ikke. Det er neppe særlig mye lenger å gå fra f.eks. Paléet parkeringshus til Skippergata enn det er gå fra parkeringsplassene på kjøpesentrene og inn til butikkene. Det kan ikke være avstanden fra parkeringsplass til butikk som får folk til å dra til kjøpesentre.

Kanskje er det rett og slett fordi gårdeierne i sentrum ikke er flinke nok? Nå kan vi lese at bl.a. Hamar satser på å få en riktig butikmiks i sentrum. Kanskje er problemet at de gårdeierne som Glenn Eikbråten representerer som er alt for grådige i sin kortsiktige jakt på profitt, og ikke ser i øynene at strøket utarmes når alle bare vil leie ut til den som betaler mest, uten å tenke på noen helhet? Det er dette som gjør at Bogstadveien blir mindre og mindre interessant — i tillegg til at folk ikke liker å handle i sterkt trafikkerte gater. På et kjøpesenter kan man ta med handlevognen og sette den fra seg der man har parkert. Kanskje de som tror på bil i sentrum burde gjøre avtaler med hverandre og med parkeringshusene, fremfor å jage bort trafikanter?

Folk som absolutt vil kjøre bil for å handle, drar ikke inn til byen. Urbane folk er ikke avhengige av å kjøre bil. Det vanskelig å kjøre bil i større byer, helt uavhengig av parkering. (Som gammel taxi-sjåfør regner jeg meg til dem som behersker slik kjøring.) De som egentlig ikke liker byen, liker heller ikke å kjøre der. Innflyttere kvier seg for å kjøre i Oslo sentrum. Også de som er født og oppvokst i Oslo og vant til å reise kollektivt, unngår gjerne å kjøre bil i Oslo sentrum. De som synes bil er viktig og parkeringshus er vanskelig, drar til kjøpesentre uansett. For mange er det en befrielse å slippe å dra inn til sentrum for å handle. Det er ikke disse kundene handelsstanden i sentrum må gå etter.