Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

[section_title title=Hvordan fugerer en programlisens?]

Hvordan fugerer en programlisens?

Dataprogrammer er opphavsrettslig vernet. Det gjelder også fri programvare. Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplar av sitt verk (program) og å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Opphavsmannen står fritt til å gjøre sitt verk tilgjengelig og til å tillate andre å utnytte det som de vil. Men han kan også, i kraft av sin opphavsrett, sette vilkår. Dette er nøkkelen til fri programvare: Opphavsmannen gir tillatelse til at programmet utnyttes på visse vilkår. Disse vilkårene er vi bundet av.

Hvor fri programvaren er, avhenger av hva slags vilkår opphavsmannen stiller. Free Software Foundation (FSF) stiller fire vilkår for at programvaren skal anses som fri:

  • Kjøre programmet,
  • endre kildekoden,
  • videredistribuere kopier (gratis eller mot betaling) samt
  • videredistribuere endret program slik at alle gis tilgang til forbedringene.

Også andre har definert krav til fri eller åpen programvare, blant andre Open Source Initiativ (OSI). Slike definisjoner er viktig for de som har fri programvare og åpen kildekode som en politisk agenda, eller om man på annen måte skal markedsføre dette. Da må de kunne fortelle andre hva de mener. Det er også en referanse, en slags sjekkliste, for vurdering av ulike lisenser.

Men i praktisk bruk betyr slike definisjoner lite. Det avgjørende er hva slags vilkår som knytter seg til det programmet vi vil bruke. Hvilken bås de som er opptatt av slikt vil putte den i, betyr ingen ting.

Den som utvikler programmer vil i praksis alltid bruke kode fra eksisterende programbiblioteker. Det kan være alt fra helt grunnleggende funksjoner til ferdige moduler som f.eks. en editor. Når man bruker slik kode, arver man de vilkår som gjelder for denne koden. Dette gjelder både for proprietær, kommersiell programvare og for fri programvare med åpen kildekode. Forskjellen er ikke at det er vilkår, men hvilke vilkår som gjelder. Hvilke vilkår man typisk vil kunne finne for kommersiell programvare, er ikke et tema jeg går inn på i denne sammenhengen.