Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

[section_title title=Ulike vilkår for fri/open source programmer]

Ulike vilkår for fri/open source programmer

De frieste vilkårene er BSD og vilkår avledet fra disse. Brukeren vil typisk kunne videredistribuere programmet i opprinnelig eller bearbeidet versjon. Det er ikke noe krav om at program hvor dette inkorporeres gjøres tilgjengelig på samme vilkår, eller at kildekoden gjøres tilgjengelig. Vanligvis er det eneste kravet at man skal gjøre lisensvilkårene kjent, og at man ikke kan utnytte varemerke knyttet til det BSD-lisensierte programmet og en “disclaimer” (ansvarasfraskrivelse). Det er stort sett uproblematisk å bruke program lisensiert på slike vilkår. Men det er grunn til å understreke at det ikke er tilsrekkelig å vite at programmet er lisensiert under BSD-lignende vilkår, og hva disse typisk inneholder. Det er vilkårene knyttet til det aktuelle programmet som gjelder, med eventuelle avvik fra det som er vanlig. Man må vite hva som gjelder for det program man skal gjøre bruk av.

Mange programmer er lisensiert under vilkår med såkalt copyleft. Man kan fritt distribuere programmet i opprinnelig eller bearbeidet versjon. Men hvis man skal distribuere sin bearbeidede versjon må det skje på samme vilkår og kildekoden må gjøres tilgjengelig. Hvis det er det som kalles svak copyleft er det bearbeidelser av programmet som må gjøres tilgjengelig på samme vilkår. Eksempler på slike vilkår er LGPL, MPL og Apache.

Hvis det er sterk copyleft kreves ikke bare at bearbeidet versjon, men også at programmer som skal fungere sammen med dette skal gjøres tilgjengelig under de samme vilkår, og at kildekoden gjøres tilgjengelig. Den mest kjente av disse lisensene er GPL. Siden WordPress er gjort tilgjengelig under GPL-lisens er det f.eks. et krav at alle plug-ins skal gjøres tilgjengelig under de samme vilkårene.