Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

[section_title title=Uklare lisensvilkår]

Uklare lisensvilkår

Det er ikke lett å trekke grensen for hva som vil omfattes av sterk copyleft under f.eks. GPL. Hvis jurister skriver programkode vil det som regel ikke bli særlig god kode. Og når programmerere forsøker seg på juridisk kode blir som regel heller ikke resultatet særlig godt.

GPL lider under det, og er på mange viktige punkter uklar og upreseis. For å understreke at dette er et problem som også oppleves av folk som helhjertet støtter fri programvare og åpen kildekode, viser jeg til kommentarene fra WordPress. Men jeg går ikke nærmere inn på en diskusjon av disse uklarhetene i denne sammenhengen.

Uklarhet er i seg selv konfliktskapende. Noen tolker vilkårene og mener at “de må sikkert forstås slik”, men andre har en helt annen oppfatning. Når ingen kan gi klare svar og ingen vil gi seg, er veien ikke så veldig lang til konflikt og til domstolene.

Uklarhet kan også føre til overforsiktighet. Den som vil styre unne konflikter vil gjerne velge å holde seg utenfor gråsonene, heller enn å forsøke å manøvrere i dem. Den forsiktige tolker uklarhet i verste mening, og holder avstand. Det kan bety at man blir mer redd for å bruke slik kode enn det som strengt tatt er nødvendig.

Det er en del som hevder at utbredelsen av Linux har blitt bremset av slike uklarheter i den GPL-lisensen som dette er underlagt. En del hardwareprodusenter har f.eks. kviet seg for å lage drivere for Linux fordi man har vært usikre på hvilke konsekvenser det vil ha å lage dette for et program linsesiert under GPL. Det er egentlig ikke så interessant om denne frykten har vært berettiget eller ikke. Frykten i seg selv er en grunn til å holde seg unna, selv om mange vil mene at den er ubegrunnet.