Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

[section_title title=Risiko ved bruk av fri programvare med copyleft]

Risiko ved bruk av fri programvare med copyleft

Skal man være realistisk, så er risikoen for å bli saksøkt av de som har gjort kode tilgjengelig under GPL, ganske liten. Tilsvarende er det ikke særlig sannsynlig at den som bruker Microsoft Word til å skrive ulovlige rasistiske ytringer vil bli saksøkt av Microsoft, selv om det vil være i strid med vilkårene for å bruke Word. Men det kan ha andre konsekvenser som kan få stor økonomisk betydning.

Ved oppkjøp av selskap vil kjøper gjennomføre en “due diligence” (DD) for å se hva selskapet faktisk har og for å få alle skjeletter ut av skapene. Den som vurderer å kjøpe et programvareselskap vil gjennomgå programkoden, blant annet for å finne ut om programmene er infisert av copyleft-kode eller annen problemkode. Finner man for mye av dette kan i beste fall verdien av selskapet bli sterkt redusert, i verste fall kan det føre til at hele transaksjonen ryker. Vi har sett eksempler på begge deler.

Vi har også sett at store samarbeidsavtaler hvor programmer skulle distribueres med produkter fra store, internasjonale selskaper, har havarert fordi det har vært for mye problemkode (i praksis GPL) i programmene. De har helt enkelt ikke tatt sjansen på å distribuere programmet fordi det har vært for mye usikkerhet knyttet til lisensene og hva slags rettigheter de egentlig hadde. De ville ikke ta sjansen på at de selv kunne bli saksøkt for å distribuere slike programmer.

I begge typer tilfeller kan selskapet som ha utviklet programmet få store tap, eller i alle fall gå glipp av betydelige inntekter.

En situasjon vi til nå ikke har møtt selv, men som blant annet havnet for en fransk domstol, er at kunden krever kildekoden. Vilkårene knyttet til kode de har gjort bruk av i sitt program, sier at kildekode til alt som utvikles for å brukes sammen med dette, skal gjøre tilgjengelig på samme vilkår. Dette kan kunder påberope seg. I den fanske dommen fikk kunden medhold i at de hadde krav på kildekoden.