Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

[section_title title=Konklusjon]

Konklusjon

Konklusjonen er ganske enkel: Sett deg inn i hvilke lisensvilkår som gjelder for de programmene du vil bruke. Bruk fri programvare når det passer og den ikke påfører deg bindinger din virksomhet ikke kan akseptere. Men ikke la deg friste lettvinte løsninger som i neste omgang kan gjøre det vanskelig å selge programmet eller kanskje virksomheten, om det er dette som er din forretningsplan.

Selskapet må ha en strategi for når man bruker og når man ikke bruker fri programvare. Hvilke valg man bør treffe her, avhenger av selskapets overordnede forretningsstrategi. Dette er et ledelsesansvar, det er ikke noe som kan overlates til den enkelte systemutvikler.