SV-synsing om opphavsrett

Bilbliotekar, oversetter og SV-er Mikkel Broen synser om opphavsrett på Oslo SVs blogg under tittelen “En ny digital kulturøkonomi”. Jeg velger å begynne med slutten. Eller begynnelsen, alt etter som man ser det.

“Opphavsretten er historisk et ganske nytt fenomen” skriver Mikkel Broen. Alt er relativ og hva som er nytt kommer an på hva slags historisk perspektiv man har. Det som regnes som den første moderne opphavsrettslov er Statute of Queen Anne fra 1709. Den ble gitt mens eneveldige konger styrte. Ytringsfrihet og menneskerettigheter var ikke engang fremmedord. Demokrati og allmenn stemmerett var i beste fall en fjern drøm, og det ville ikke falle noen inn å tenke på arbeidsmijølovgivning og en velferdsstat. Bernkonvensjonen er fra 1887, og er en meget gammel konvensjon. Men hvis steinalderen er referansen, da er nok opphavsretten relativt ny.

Jeg skal ikke beskylde Mikkel Broen for å ønske seg tilbake til steinalderen. Det er nok heller Mikkel Broen som ikke har gjort hjemmeleksen sin og tydelig viser at dette kan han ikke mye om.

Continue reading SV-synsing om opphavsrett