Tåkedotten Ola Elvestuen

I går ble en syklist drept langs Ring 2. Jeg skal ikke mene noe om konkret skyld i den aktuelle ulykken. Men vi kan si som Alf Prøysen sier i “Den skyldige”:

Men største skylda
det har nok snekkern
som laga stegan
øt røtne bord

Størst skyld har alle de politikere som har hatt ansvar for samferdselspolitikk i Norge og i Oslo i de siste 35 årene. Vi får stadig høre både fra samferdselsminister og byråd at “vi satser på sykkel”. Nei, dere gjør ikke det. Dere liker å snakke om det, men gjør i beste fall lite. Og dere har ikke en gang ryggrad og ærlighet nok til å innrømme det. Dere bare gjentar gammel bløff. Så lenge dere fortsetter med det, har dere null troverdighet. Byrådsleder Stian Berger Røsland kom med noen innrømmelser for to år siden, men det var åpenbart bare et lite blaff.

Vi er møkk lei deres løgner og bortforklaringer, Ola Elvestuen, Stian Berger Røsland, Marit Arnstad og dere andre. Før dere erkjenner at alt dere og deres forgjengere til nå har sagt om “sykkelsatsing” bare har vært løgn og bedrag, regner vi med at dere bare fortsetter i det samme sporet.

Leder i samferdselskomiteen, Marianne Borgen, sier til NRK at byrådet ikke vil prioritere syklister foran bilister. Det er helt åpenbart for alle som er villige til å se at hun har rett. Men byråd Ola Elvestuen kommer som vanlig med tåkeprat:

“– Byrådet satser på sykkel, men det er ingen tvil om at utbyggingen av hovedsykkelvei-nettet tar lang tid, sier han [Ola Elvestuen].

– Det er kompliserte prosjekter som er igjen, og dette er noe det jobbes kontinuerlig med, forklarer samferdselsbyråden.”

Så langt er jeg ute av stand til å se et eneste resultat av hans såkalte satsing. Selv er han stort sett fraværende i diskusjon om sykkel. Men da jeg spurte hans parti, Oslo Venstre, om hva slags resultater de hadde å vise til, var det eneste de kunne nevne viderføring av sykkelprosjektet. De ha altså klart å sørge for at det som ble satt i gang under det forrige H/FrP-byrådet ikke legges ned. Men om det ikke er lagt ned, så har dette sykkelprosjektet stoppet opp og nærmest gått i oppløsning under Ola Elvestuens regjeringstid.

Vi trenger ikke dine ord for å se at “hovedsykkelveinettet” tar tid, Ola Elvestuen. Vi som sykler ser det hver eneste dag. Det er en veldig enkel forklaring på hvor så lite har skjedd og hvorfor det tar så lang tid: Det har ikke vært og er fremdeles ikke vilje til å prioritere sykkel. Du har glidd rett inn i rollen som svadasprutende tåkefyrste uten handlekraft og gjennomføringsevne.

  • Hvis det hadde vært sant at dere prioriterer sykkel, da hadde dere ikke rustet opp Bogstadveien uten å legge til rette for sykkel, Ola Elvestuen.
  • Hvis det hadde vært sant at dere prioriterer sykkel, da hadde det ikke vært 110 gateparkeringsplasser og ingen tilrettelegging for sykkel i det som din etat påstår er ferdig utbygget hovedsykkelvei mellom Majorstuen og Slottsparken, Ola Elvestuen.
  • Hvis det hadde vært sant at dere prioriterer sykkel, da hadde dere ikke anlagt nye parkeringslommer innenfor Lørenveien, som er definert som en del av hovedsykkelveinettet, Ola Elvestuen. Dessuten hadde dere vedlikehold sykkelfeltene så de ikke hadde blitt gjengrodd av manglende vedlikehold.
  • Hvis det hadde vært sant at dere prioriterer sykkel, da hadde det ikke blitt bygget ny Nylandsvei som skal sikre en helt unødvendig fire-feltsvei mellom Tøyenparken og Operaen, uten noen tilrettelegging for sykkel, Ola Elvestuen.
  • Hvis det hadde vært sant at dere prioriterer sykkel, da hadde ikke den nye gang- og sykkelbroen “Østre tangent” over sporområdene ved Oslo S stått der som et monument over din og dine forgjengeres politiske impotens, Ola Elvestuen. En dyr bro som ender i ingen ting, og som man må sykle ulovlig for å komme inn på fra nordsiden. Og dere har ikke en gang planer for hvordan den skal bli brukbar. Er det dette du kaller “satsing”, Ola Elvestuen?
  • Hvis det hadde vært sant at dere prioriterer sykkel, da hadde dere ikke rehabilitert Hans Nielsen Hauges gt, som er skolevei til en nyåpnet skole, uten å legge til rette for sykkel, Ola Elvestuen.
  • Hvis det hadde vært sant at dere prioriterer sykkel, da hadde dere ikke fjernet tre sykkelveier på Ruseløkka (uten å fremme omreguleringssak) som også er skolevei for elever på Ruseløkka skole. Da hadde dere rustet dem opp, Ola Elvestuen. Dette er ikke satsing. Dere håndterer sykkelveinettet som enkelte gårdeiere behandler bygårder: Lar dem forfalle så mye at de til slutt faller ned av seg selv.
  • Hvis det er sant hat dere prioriterer sykkel, da hadde alle sykkelfelt og sykkelveier blitt ryddet for snø om vinteren, Ola Elvestuen. Det er så lite av slik vei at det ikke står på penger, bare på vilje og prioriteringer.

Ring 2 er et komplisert prosjekt? Den unnskyldningen kunne arkiveres for minst 10 år siden, Ola Elvestuen. Tilrettelegging for sykkel langs Ring 2, der gårsdagens tragiske ulykke skjedde, har “første prioritet”, kan vi lese i Samferdselsetatens (Bymiljøetatens) planer (se s. 11). Men dette er en plan som ble vedtatt i 1998, Ola Elvestuen. Hvis du har elementære regneferdigheter ser du at det er 14 år siden! Fjorten år, Ola Elvestuen. Det denne saken først og fremst forteller er at politikeres påstander om “prioritering” bare er bløff og tomt prat. Det er din prat om prioritering av sykkel også, Ola Elvestuen.

Komplisert? Vanskelig? Nei. Det er manglende vilje og uduglighet i den ansvarlige etaten, og det er selvfølge øverste politiske leder som har hovedansvaret. Du har ikke hatt ansvaret for alt det som ikke har skjedd i disse 14 årene (men dine byrådspartnere fra Høyre bærer et tungt ansvar). Men når du fortsetter tåkepraten i stedet for å ta tak i problemet, da gjør du deg også medskyldig.

Slutt med bløffen, Ola Elvestuen. Den eneste grunnen til at det har tatt så helvetes lang tid å bygget ut et sykkelveinett er du og dine forgjengeres manglende vilje og politiske impotens.