Steng Oslo sentrum for gjennomkjøring!

Hvis Oslo sentrum skal bli et mer trivelig sted, da må biltrafikken ned. Det holder ikke å si at trafikkøkningen skal skje kollektivt og med sykkel. Biltrafikken må reduseres kraftig. Paris har vist at det går an. I løpet av en periode på 8 år ble biltrafikken redusert med 24%, og er antagelig ytterligere redusert siden. Men det kommer ikke av seg selv. Man må ville det og gjøre nødvendige tiltak for å få det til. Det er der det stopper i Norge og i Oslo.

Jeg er ikke av dem som tror på et helt bilfritt sentrum. En by er avhengig av varetransport. Og det må være mulig å komme til hotellene i sentrum med bil (helst taxi), og det bør i alle fall ikke være for langt å gå fra restauranter til der taxiene kan stoppe. Derimot tror jeg ikke på påstandene om at folk vil kjøre bil til sentrum for å handle. De som bruker bilen til handleturer reiser til steder som er tilrettelagt for bil, de krongler seg ikke inn i et sentrum hvor der er vanskelig å kjøre.

Men det som er menigsløst er at det tillates så mye gjennomkjøring i Oslo sentrum. I rushtiden er det f.eks. konstant bilkø over Fridtjof Nansens plass, fordi folk velger denne og Rådhusgaten fremfor Festningstunnelen eller Ring 1. Det bør de ikke kunne gjøre. ‘

Continue reading Steng Oslo sentrum for gjennomkjøring!