Oslo saboterer vintersyklistene

Det er planlegging og fremdrift som er utfordrende. Økonomien har vi“, sier byråd Ola Elvestuen til Osloby om Oslos manglende sykkelsatsing. Løgn og forbannet dikt, sier jeg.

Hvis det hadde vært sant, da hadde det ikke vært noe problem å gjennomføre enkle tiltak som bare er et spørsmål om penger. Som vedlikehold av det lille Oslo tross alt har av strekninger som i noen grad er tilrettelagt for sykkel. Men når det bare står på penger, og ikke politikernes manglende evne til å iverksette alle planer som er vedtatt fem ganger, da er det plutselig ikke penger likevel.

Ola Elvestuen har sagt at Oslo prioriterer trafikanter i denne rekkefølge: Fotgjengere, syklister, kollektivtransport, varetransport og til slutt andre biler. Det er ikke sant det heller. Politikernes ord er ikke mye verdt. Det er gjennom handling de viser sine reelle prioriteringer. Den er helt tydelig: Syklister er prioritert helt til slutt, ofte er de fullstendig glemt. Det er vel nok å minne om Bogstadveien, hvor første etappe av skandalen snart bør være gjennomført.

Continue reading Oslo saboterer vintersyklistene

Bård Vegar Solhjells ti bud om byer – ingen sykler i byene?

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har lekt Moses og formulert ti bud for byer. Skjønt i følge Bibelen var Moses bare budbringer, det var ikke han som forfattet budene. Bård Vegar Solhjells bud lyder slik:

  1. Du skal være glad i byen og dyrke mangfoldet og kreativiteten som finnes der.
  2. Du skal ikke misbruke muligheten til å bygge boliger på steder som egner seg til det.
  3. Du skal holde bokvaliteten hellig.
  4. Du skal hedre kollektivtrafikken så du kommer deg trygt og raskt fram og får leve lenge i landet.
  5. Du skal legge til rette for miljøvennlige biler.
  6. Du skal ikke bryte markagrensa.
  7. Du skal ikke lokke folk ut av sentrum
  8. Du skal begjære en by der det er lite forskjell på folk.
  9. Du skal ha flere samarbeidspartnere
  10. Du skal ikke ha flere planer enn nødvendig – men du skal ha en plan

Bård Vegar Solhjell mener man skal legge til rette for miljøvennlige biler. Men sykkel har visst ingen plass i Solhjells byer.

Continue reading Bård Vegar Solhjells ti bud om byer – ingen sykler i byene?

Julekalender julen 2012

Da er innholdet i årets julekalender klart, selv om rekkefølgen ennå ikke er bestemt. Alt er øl kjøpt på Vinmonopolet. Noe kjøpte jeg på nærpolene på Elisenberg og Briskeby, resten bestilte jeg i Vinmonopolets utmerkede nettbutikk.

Denne gangen har jeg gruppert dem med fire øl på hvert bilde. Jeg starter med det som er nærmest standardøl. Det er Ringnes Julebokk, Aass Premium juleøl, Hansa Juleøl og Atna julenisjeøl. Jeg har noen flere i denne kategorien. Men det skal bare være 24 luker i en julekalender, så det var noen som ble stående utenfor.

Continue reading Julekalender julen 2012

Hvor er de trange gatene, Ola Elvestuen?

Når Osloby spør Ola Elvestuen om hva som er problemet med å bygge ut for sykkelveinettet i Oslo, svarer han blant annet:

“Det er mange trange gater i Oslo. Det å bygge om gater tar tid.”

Hvilke gater snakker du om, Ola Elvestuen? Jeg begynner å lure på om vi bor i den samme byen.

Det er ganske enkelt ikke sant at det er mange trange gater i Oslo. Det finnes noen få, som Telthusbakken, Damstredet og noen gater i den gamle trehusbebyggelsen. Men det er ikke der man behøver å legge spesielt til rette for sykkel.

Continue reading Hvor er de trange gatene, Ola Elvestuen?