Bård Vegar Solhjells ti bud om byer – ingen sykler i byene?

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har lekt Moses og formulert ti bud for byer. Skjønt i følge Bibelen var Moses bare budbringer, det var ikke han som forfattet budene. Bård Vegar Solhjells bud lyder slik:

  1. Du skal være glad i byen og dyrke mangfoldet og kreativiteten som finnes der.
  2. Du skal ikke misbruke muligheten til å bygge boliger på steder som egner seg til det.
  3. Du skal holde bokvaliteten hellig.
  4. Du skal hedre kollektivtrafikken så du kommer deg trygt og raskt fram og får leve lenge i landet.
  5. Du skal legge til rette for miljøvennlige biler.
  6. Du skal ikke bryte markagrensa.
  7. Du skal ikke lokke folk ut av sentrum
  8. Du skal begjære en by der det er lite forskjell på folk.
  9. Du skal ha flere samarbeidspartnere
  10. Du skal ikke ha flere planer enn nødvendig – men du skal ha en plan

Bård Vegar Solhjell mener man skal legge til rette for miljøvennlige biler. Men sykkel har visst ingen plass i Solhjells byer.

Continue reading Bård Vegar Solhjells ti bud om byer – ingen sykler i byene?