Bård Vegar Solhjells ti bud om byer – ingen sykler i byene?

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har lekt Moses og formulert ti bud for byer. Skjønt i følge Bibelen var Moses bare budbringer, det var ikke han som forfattet budene. Bård Vegar Solhjells bud lyder slik:

  1. Du skal være glad i byen og dyrke mangfoldet og kreativiteten som finnes der.
  2. Du skal ikke misbruke muligheten til å bygge boliger på steder som egner seg til det.
  3. Du skal holde bokvaliteten hellig.
  4. Du skal hedre kollektivtrafikken så du kommer deg trygt og raskt fram og får leve lenge i landet.
  5. Du skal legge til rette for miljøvennlige biler.
  6. Du skal ikke bryte markagrensa.
  7. Du skal ikke lokke folk ut av sentrum
  8. Du skal begjære en by der det er lite forskjell på folk.
  9. Du skal ha flere samarbeidspartnere
  10. Du skal ikke ha flere planer enn nødvendig – men du skal ha en plan

Bård Vegar Solhjell mener man skal legge til rette for miljøvennlige biler. Men sykkel har visst ingen plass i Solhjells byer.

Dette er avslørende og pinlig, Bård Vegar Solhjell. Det er avslørende fordi det viser at sykkel ikke er fremme i bevisstheten til politikere, ikke en gang hos en miljøvernminister fra SV som prøver å formulere prinsipper for byutvikling. Og det er pinlig at det er slik.

Moses knuste de første stentavlene da han fikk se folkets dans rundt gullkalven. Bård Vegar Solhjells ti bud er neppe hugget i sten. Vrakingen av disse kan derfor være litt mindre brutal, i alle fall i fysisk forstand. Moses fikk den samme teksten på sitt andre sett av stentavler. Han fikk dem angivelig fra Gud som selv skrev på stentavlene.

Bård Vegar Solhjell påstår vel ikke at hans ti bud er skrevet av høyere makter, så han står fritt til å revidere dem. Det bør han gjøre. Moses ventet førti dager på andre opplag av de ti bud. Det er ingen grunn til at Bård Vegar Solhjell skal vente like lenge. Stryk bud nr 5, og bytt det ut med:

Du skal legge til rette for fotgjengere og syklister så vi får godt bymiljø og god folkehelse som gjør at vi kan leve lenge i byen.