Oslo saboterer vintersyklistene

Det er planlegging og fremdrift som er utfordrende. Økonomien har vi“, sier byråd Ola Elvestuen til Osloby om Oslos manglende sykkelsatsing. Løgn og forbannet dikt, sier jeg.

Hvis det hadde vært sant, da hadde det ikke vært noe problem å gjennomføre enkle tiltak som bare er et spørsmål om penger. Som vedlikehold av det lille Oslo tross alt har av strekninger som i noen grad er tilrettelagt for sykkel. Men når det bare står på penger, og ikke politikernes manglende evne til å iverksette alle planer som er vedtatt fem ganger, da er det plutselig ikke penger likevel.

Ola Elvestuen har sagt at Oslo prioriterer trafikanter i denne rekkefølge: Fotgjengere, syklister, kollektivtransport, varetransport og til slutt andre biler. Det er ikke sant det heller. Politikernes ord er ikke mye verdt. Det er gjennom handling de viser sine reelle prioriteringer. Den er helt tydelig: Syklister er prioritert helt til slutt, ofte er de fullstendig glemt. Det er vel nok å minne om Bogstadveien, hvor første etappe av skandalen snart bør være gjennomført.

Continue reading Oslo saboterer vintersyklistene