Oslo saboterer vintersyklistene

Det er planlegging og fremdrift som er utfordrende. Økonomien har vi“, sier byråd Ola Elvestuen til Osloby om Oslos manglende sykkelsatsing. Løgn og forbannet dikt, sier jeg.

Hvis det hadde vært sant, da hadde det ikke vært noe problem å gjennomføre enkle tiltak som bare er et spørsmål om penger. Som vedlikehold av det lille Oslo tross alt har av strekninger som i noen grad er tilrettelagt for sykkel. Men når det bare står på penger, og ikke politikernes manglende evne til å iverksette alle planer som er vedtatt fem ganger, da er det plutselig ikke penger likevel.

Ola Elvestuen har sagt at Oslo prioriterer trafikanter i denne rekkefølge: Fotgjengere, syklister, kollektivtransport, varetransport og til slutt andre biler. Det er ikke sant det heller. Politikernes ord er ikke mye verdt. Det er gjennom handling de viser sine reelle prioriteringer. Den er helt tydelig: Syklister er prioritert helt til slutt, ofte er de fullstendig glemt. Det er vel nok å minne om Bogstadveien, hvor første etappe av skandalen snart bør være gjennomført.

Vi aksepterer at Venstre og Ola Elvestuen ikke kan holdes ansvarlig for sine forgjengeres forsømmelser. Vi aksepterer også at det tar noe tid å få gjennomført prosjekter slik at det blir synlige resultater. Men når Ola Elvestuen og Venstre bare fortsetter der forgjengerne slapp på områder hvor det hadde vært lett å gjør noe raskt, da forsvinner troverdigheten som tidlig høstsnø når solen titter fram. Da gjør Ola Elvestuen og Venstre seg til medansvarlige for den elendige sykkelpolitikken som Oslo har vært plaget med — en sykkelpolitikk som stor sett har bestått av tomme løfter uten handling.

Hvis du og ditt parti hadde villet, Ola Elvestuen, da hadde dere allerede sist vinter sørget for skikkelig vintervedlikehold av alle sykkelfelt og sykkelveier. Men det skjedde ikke. Vedlikeholdet var omrtrent like dårlig som foregående vintre. Fortsatt heter det i “serviceerklæringen” fra Bymiljøetaten:

Sykkelveier
Sykkelveier og sykkelfelt som er definert som hovedsykkelvei skal brøytes og strøs. Her kan du laste ned et kart som viser hovedsykkeltraseene, i pdf [virker ikke, sikkert fordi det ikke finnes noe hovedsykkelveinett i Oslo]. De andre sykkelveiene/-feltene vil bli benyttet til snølagring.”

Det er visst noe lignende som foreslås for kommende år: “Byrådet vil sørge for bedre vintervedlikehold av bestemte sykkeltraseer” [min uth], heter det i Byrådets budsjettforslag for 2013. Det er penger og bare penger det står på. Penger som Ola Elvestuen påstår han har når det ikke er noe å bruke penger på, men som altså ikke har allikevel når bedrede sykkelforhold bare står på penger.

Mener du virkelig at vi skal tro på det du sier, Ola Elvestuen?

Smak på denne setningen: Byrådet vil sørge for vintervedlikehold av utvalgte kjørefelt. (De andre brukes til snødeponering). Hvis det du sier om prioritering hadde vært sant, Ola Elvestuen, da var det slik du hadde prioritert dersom det ikke hadde vært nok penger til godt vintervedlikehold over alt. Da hadde Oslo ryddet kollektivfelt og sykkelfelt, og latt snøen ligge i andre kjørefelt. Oslos mest meningsløse firefelts-vei, Sørkedalsveien mellom Majorstuen og Smestad, kunne gitt god plass til snødeponi. Men det er som vanlig tomme ord og bløff. I praksis prioriteres bilistene og Oslo gir blaffen i syklistene.

Det har blitt en bekvem unnskyldning for politikere å si at man har penger, men mangler prosjekter. Da kan man late som om man viser handlekraft. Som om politikerne bare har ansvar for å bevilge penger, ikke for at man får prosjekter fram til gjennomføring. Men som sagt, det er ikke sant. Hvis du ikke skal stå igjen som en løgner med buksene rundt anklene, Ola Elvestuen, da viser du at dere faktisk har penger til å satse på sykkel og sørger for svart asfalt på alle sykkelveier og sykkelfelt kommende vinter. Hvis ikke du sørger for det, da har du tapt det siste du har igjen av troverdighet.

Det er langt fram før Oslo kan bli en vintersykkelby. Når det er vanskelig å sykle om sommeren, blir det ikke bedre når vinteren kommer. Når det lille som tross alt finnes av tilrettelagte strekninger ikke vedlikeholdes, da blir det enda verre. Ola Elvestuen og Venstre har hatt muligheten til å vise at de mener alvor to vintre på rad, om vi tar med den de nå planlegger for. De har sviktet to ganger. Og da er vel all troverdighet borte.

Til alle syklister: Det er ikke noe stort problem å sykle om vinteren, selv om det selvsagt hadde vært mye bedre med skikkelige sykkelveier som blir vedlikeholdt. Piggdekk på sykkel fungerer utmerket på vinterføre. Men om vinteren gjelder i enda større grad enn om sommeren at vi må kreve vår plass i veien. Som syklister har vi like stor rett til å bruke kjørebanen som bilister, selv om noen bilister synes å tro noe annet.

Legg deg langt ut i veien og ikke la deg presse inn mot brøytekanten. På relativt dårlig brøytede veier er høyre hjulspor det beste stede å være for syklister.

Ikke flytt deg for bilene som kommer bakfra hvis det innebærer å krysse snørender i veien. Bilistene kan krysse disse hvis de vil forbi, og de får pent vente til de kan foreta en ordentlig forbikjøring. Selvfølglig slipper vi trafikken fram når muligheten er der, men bilister må finne seg i å ligge bak noen titalls sekunder. (I byene oppnår bilister som kjører forbi sjelden noe annet enn å komme litt raskere fram til neste kork eller røde lys, før vi igjen sykler forbi dem.)

Til bilistene: Innse at dårlig tilrettelegging for sykkel er et problem for alle trafikanter, også for bilister. Det er politikerne, ikke syklistene som er problemet. Selvfølgelig i tillegg til at dere som sitter i hver deres bil er deres eget hovedproblem. Det er dere som skaper kø og sørger for dårlig fremkommelighet. Dere står ikke fast i stillestående trafikk, dere er stillestående trafikk.

Syklister: Vær synlige. Bruk lys, gjerne hele dagen. Det finnes små, oppladbare lykter som gir ganske kraftig lys. Bruk dem! Bruk yttertøy i sterkt synlige farger eller refleksvest. Sett sikkerheten fremfor forfengeligheten.