Har samferdselspolitikerne fått elektrosjokk?

El-bilsalget i Norge øker. I resten av verden står det stor sett stille på lavt nivå. Oslo har ambisjoner om å bli den ledende el-bilbyen (men fortsetter med tomme løfter til syklister, og stadig nye utsettelser av fristen for å ferdigstille det hovedsykkelveinettet som skulle ha vært ferdig i 1985 – nittenåttifem).

Det er ikke særlig overraskende når man ser hvordan det offentlige subsidierer og gir fordeler til el-bilfolket. Det er åpenbart at el-bilfolket har meget gode lobbyister, politikerne drømmer fortsatt om å kunne leke med biler, og man hadde en gang en drøm om å produsere el-biler i Norge. Det er nok særlig det siste, tanken om industriarbeidsplasser, som gjorde politikerne til et lett bytte for el-billobbyister.

El-biler er fritatt for moms. Det samme er el-motorsykler og el-mopeder, men ikke el-sykler. Er det noen som er i stand til å se noen logikk her? Hadde man tenkt helse, miljø og arealutnyttelse hadde man valgt å subsidiere alminnelige tråsykler på denne måten. El-sykler, hvor man har hjelpemotor ved siden av pedalkraft, er langt bedre enn f.eks. el-mopeder, om vi også tenker litt folkehelse. Men vi syklister må selvsagt betale moms.

Continue reading Har samferdselspolitikerne fått elektrosjokk?