Formueretten i møte med ny teknologi

[section_title title=Forskningsmessige utfordringer]

Forskningsmessige utfordringer

Så langt har vi bare sette begynnelsen. Jeg tenker noen ganger på situasjonen som om vi har ryddet vei slik at vi har kommet oss ut av skogen og står foran et åpent landskap. Vi begynner å komme oss løs fra de mest bastante bindingene til det gamle. Men utfordringen ligger ikke i frigjøringen fra det gamle. Den ligger i forståelsen og analysen av det nye som vi så møter.

Vi må finne ut hva alle de nye aktørene i markedet egentlig gjør med transaksjonene, og beskrive deres roller i et rettslig perspektiv. Dette er første etappe, men vi må starte der. Først når vi begynner å forstå mer inngående hva som faktisk skjer vil vi bli i stand til å gjennomføre mer tradisjonelle rettslige analyser.