Varetransport og syklister

“Må bryte loven hver dag” skriver Aftenposten om de som leverer varer i byen, og at de Vil fjerne sykkelfelt i sentrum. Vi kunne selvsagt ha sagt at vi syklister må bryte loven hver dag for å komme oss noenlunde trygt fram på sykkel. Byen er så elendig tilrettelagt for sykkel at vi ikke kommer fram om vi ikke bryter trafikkreglene. Begge deler er spissformulert, men begge deler er til en viss grad sant.

Når plassen er begrenset må man finne kompromisser som tar hensyn til alle kryssende interesser. Men det må bli slutt på at det alltid er syklistene som skvises ut.

All gateparkering i sentrum, som ikke er varelevering eller handicapplaser, må bort. Det er ganske god plass i sentrum. Det er meningsløst tøv når Ola Elvestuen klager over trange gater i Oslo. Problemet er at det meste av tilgjengelig plass er okkupert til parkering av biler. Det er bilistene som opptar plass og skaper problemer, ikke syklistene. Det er også bilistene som gjør byrommet utruivelig. Det sitter visst veldig langt inn hos bilfolket i handelstanden å erkjenne at det faktisk er de bilfrie gågateområdene som er de mest attraktive områdene for butikker. Fjern gateparkeringen, så kan man diskutere hvordan arealene kan brukes til å skape trivsel, fremkommelighet og mulighet for varetransport.

Continue reading Varetransport og syklister