Ola Elvestuens dummeste uttalelser om sykkel i Oslo

La det være sagt med en gang: Jeg er dypt skuffet over Ola Elvestuen. Jeg ventet ikke at Oslo skulle bli en sykkelby straks man fikk kastet FrP ut av byrådskontorene. Men jeg hadde ventet en tydelig stemme og en klar kursendring, slik at vi kunne se at det begynte å gå i riktig retning. Det er fordi jeg faktisk hadde forventninger til Ola Elvestuen at skuffelsen er så stor.

Det eneste håndfaste som har skjedd i Ola Elvestuens “regjeringstid” synes å være at Sykkelprosjektet har gått i oppløsning, og at det som så ut til å være begynnelsen på noe bra, har stoppet opp. Jeg hadde ikke ventet at det vi skulle sitte igjen med etter 1,5 år med venstrebyråd er at det positivet som tross alt skjedde under det gamle H/FrP-byrådet skulle stoppe opp. Jeg stemte på deg ved siste valg, Ola Elvestuen. Det er lite sannsynlig at du får min stemme en gang til.

Men dette skal ikke handle om hva Ola Elvestuen har gjort og særlig ikke gjort. Dette handler om hva han har sagt.

Det er ikke så mange uttalelser på denne listen. Hovedgrunnen til det er at han er så lite synlig. De ganger han uttaler seg offentlig, er det heller som nestleder i Venstre enn som ansvarlig for blant annet sykkelforholdene i Oslo. Han drømmer visst om å bli rikspolitiker, eller kanskje aller helst utenrikspolitiker.

Continue reading Ola Elvestuens dummeste uttalelser om sykkel i Oslo