Ola Elvestuens dummeste uttalelser om sykkel i Oslo

La det være sagt med en gang: Jeg er dypt skuffet over Ola Elvestuen. Jeg ventet ikke at Oslo skulle bli en sykkelby straks man fikk kastet FrP ut av byrådskontorene. Men jeg hadde ventet en tydelig stemme og en klar kursendring, slik at vi kunne se at det begynte å gå i riktig retning. Det er fordi jeg faktisk hadde forventninger til Ola Elvestuen at skuffelsen er så stor.

Det eneste håndfaste som har skjedd i Ola Elvestuens “regjeringstid” synes å være at Sykkelprosjektet har gått i oppløsning, og at det som så ut til å være begynnelsen på noe bra, har stoppet opp. Jeg hadde ikke ventet at det vi skulle sitte igjen med etter 1,5 år med venstrebyråd er at det positivet som tross alt skjedde under det gamle H/FrP-byrådet skulle stoppe opp. Jeg stemte på deg ved siste valg, Ola Elvestuen. Det er lite sannsynlig at du får min stemme en gang til.

Men dette skal ikke handle om hva Ola Elvestuen har gjort og særlig ikke gjort. Dette handler om hva han har sagt.

Det er ikke så mange uttalelser på denne listen. Hovedgrunnen til det er at han er så lite synlig. De ganger han uttaler seg offentlig, er det heller som nestleder i Venstre enn som ansvarlig for blant annet sykkelforholdene i Oslo. Han drømmer visst om å bli rikspolitiker, eller kanskje aller helst utenrikspolitiker.

Jeg ber om hjelp til å fylle ut dette. Det er sikkert mye jeg har oversett. Bruk gjerne kommentarfeltet til å komme med flere eksempler, så vil jeg redigere dem inn i hovedteksten. Jeg starter med den foreløpig siste uttalelsen, og den direkte forandledningen til at jeg forsøker med på denne oversikten.

Det er for få som sykler om vinteren, derfor brøyter ikke Oslo

Det lønner seg ikke brøyte sykkelvelt og sykkelveier, sier Ola Elvestuen til Ditt Oslo 28 januar 2013. Dette kommer han med etter at forsker Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt ha kommet med det som man må være byråd for samferdsel- og bymiljø for ikke å forstå: Dårlig brøyting er den viktigste årsaken til at folk setter bort sykkelen om vinteren.

Men Ola Elvestuen vet bedre: Det lønner seg ikke å brøyte. I Ola Elvestuens logikk må folk først begynne å sykle, så skal visst kommunen kaskje brøyte. Morten How Lode har kommet med det utmerkede forslag at man bør bygge broer og tunneler etter det samme prinsippet. Først får bilistene begynne å kjøre gjennom fjell, over vann og dype daler. Hvis nok bilister gjør dette, så skal vi begynne å vurdere om vi kanskje skal planlegge en bro eller enn tunnel.

Dette kommer fra en byråd som har lovet bedre vintervedlikehold. Og det kommer fra en byråd som inntil nylig har insistert på at den manglende sykkelsatsingen i Oslo ikke skyldes mangel på penger. Den skyldes at reguleringssaker tar så lang tid. Sagt på en annen måte: Politikerne vil ikke og evner ikke fremme reguleringssaker. Dermed blir deres egen udugelighet en unnskyldning for at ikke noe blir gjennomført. Når det bare står på penger, så har man visst ikke penger likevel.

Det er så mange trange gater i Oslo

Denne unnskyldningen serverer Ola Elvestuen i et intervju med Osloby 24. oktober 2012. Jeg har begynt å lure på om vi bor i den samme byen. Jeg anser meg for å være ganske godt kjent i byen med noen års fartstid som taxisjåfør, som mer enn normalt interessert i å gjøre meg kjent med byen, og etter å ha syklet over ganske store deler av byen. Det finnes nok noen få trange gater, som Telthusbakken og Damstredet. Men vi har ikke mange slike gater.

Jeg har spurt hvor de trange gatene er og utfordret Ola Elvestuen til å vise oss dem. Men det er selvfølgelig ingen som har svart på det. Taushet synes å være en viktig del av Ola Elvestuens mediestrategi.

Første steg for å finne en løsning er å erkjenne problemet, Ola Elvestuen. Når du kommer med idiotuttalelser som dette, gir du oss ikke mye håp. Du har åpenbart ikke forstått hva som er hovedproblemet i Oslo.

Oslo har brede gater. Men veldig mye av gatearealet er okkupert til parkering. I Oslo prioriteres til og med gateparkering foran tilrettelegging for syklister i det som liksom skal være et hovedsykkelveinett. Du snakker ikke sant, Ola Elvestuen. Det er ikke trange gater i Oslo. Kanskje er det trangt i ditt og i andre politikeres hoder. Men ikke i gatene. Det er ikke trangt om plassen, men feilprioriteringer fra deg og dine politikerkolleger. Det virker som om dere politikere tror at det skal dukke opp nye og jomruelige arealer i Oslo, som dere kanskje kan disponere til fordel for syklister. Men verden er ikke slik, Ola Elvestuen. Dere må omdisponere arealer. Ta arealer som i dag er okkupert av bilister og omdisponere det til fordel for syklister. Er du virkelig så dum at du ikke forstår dette, Ola Elvestuen? Eller er du bare for feig til å si det høyt?

Du føyer spott til skade og håner byens syklister med slike uttalelser, Ola Elvestuen. Hadde du hatt ryggrad og baller hadde du i det minste vært ærlig nok til å si at det er Oslos politikere som har sviktet. Du har bare lagt deg i de lite ærerike sporene etter dine forgjengere Peter N Myhre og Jøran Kallmyr, Ola Elvestuen. Vi er dypt skuffet.

 

Det er greit å fjerne sykkelfelt når de ikke er en del av hovedsykkelveinettet

Jeg har tidligere skrevet at Oslo bør skrote hele planen om et hovedsykkelveinett. Den har vist seg ubrukelig som plan for å få til noe. Og Ola Elvestuen bekrefter med sine uttalelser til Osloby 13. september 2012 at den i langt større grad fungerer som en blokkering mot at det gjøres noe på det som ikke er definert som en del av hovedsykkelveinettet.

Planen for et hovedsykkelveinett i Oslo er en puslete plan som tiden har løpt fra for lenge siden. Det hadde sikkert vært flott om det hadde blitt realisert i 1985, slik det opprinnelig ble vedtatt. Så kunne den ha blitt videreutviklet i de 28 årene som har gått siden da. Men selv om planen har blitt revidert noen ganger, har den blitt håpløst akterutseilt i de 28 år som har gått siden det hele skulle ha vært ferdig. Det er bare hos Oslopolitikere, og kanskje noen planleggere, som fortsatt klamrer seg til troen på dette hovedsykkelveinett.

Det er visst ikke noe problem for Ola Elvestuen å fjerne sykkefelt som bl.a. er skolevei for elever ved Ruseløkka skole. Sykkelfeltene på dette stedet kunne vært bedre. Men svaret på det er å forbedre sykkelveier og sykkelfelt. Ikke å fjerne dem.

Ola Elvestuen snakker gjerne om at det er vanskelig å omregulere. Jeg sjekket med kommunen og bydelen om disse sykkelfeltene. De kunne fortelle at de fortsatt er regulert til sykkelfelt, og at det aldri har blitt fremmet noen sak om omregulering. Men for Ola Elvestuen og hans folk i Bymiljøetaten synes det å være enkelt å ta i bruk arealer som er regulert til sykkelfelt til andre formål uten omregulering, mens det synes uendelig vanskelig å regulere om gateparkering til sykkelfelt i en gate som påstås å være en del av et hovedesykkelveinett.

Mener du virkelig at vi skal ha tillit til deg, når du kan opptre slik, Ola Elvestuen?

Det er så vanskelig å få plass til sykkelfelt i Kirkeveien

Dette sa Ola Elvestuen i det tidligere siterte intervjuet i Osloby, etter en tragisk ulykke i Kirkeveien, hvor en syklist ble drept. Løgn og forbannet dikt, Ola Elvestuen. I 1998 vedtok Oslo bystyre at dette skulle gis første prioritet. Dette ble vedtatt fordi det da hadde vært mange år med forsømmelser til tross for at det lenge før dette var vedtatt å legge til rette for sykkel. 15 år senere har man ikke gjort en dritt.

1998, det var året før Stortinget vedtok å bygge Operaen i Bjørvika. I Bjørvika har man klart å gjennomføre omfattende reguleringer, selv om syklister også der er forsømt. Reguleringene i Bjørvika har vært langt mer omfattende og kompliserte enn et skarve sykkelfelt i Kirkeveien. Man kan hvis man vil. Men når det gjelder tilrettelegging for syklister mangler ansvarlige polikere vilje. Det er prat, prat og prat.

Det er kanskje her vi kan minne om at Ola Elvestuen under et møte om OL i Oslo sa at Oslo har den samme trafikkprioritering som Vancouver, nemlig denne:

1. Gående
2. Syklende
3. Offentlig transport (kollektivtransport)
4. Varebiler
5. Privatbiler

I sitt svar har ikke Elvestuen noe særlig annet svar enn at han venter på Godot, også kalt å gjøre ferdig “hovedsykkelveinettet” for så vidt gjelder sykkelsatsing. De reelle prioriteringer viser seg i hva man gjør, ikke i hva man sier. Sykkelfelt i Kirkeveien har ikke vært prioritert, her har Marianne Borgen helt rett. Politikere som påstår noe annet, lyver. Akkurat som vintervedlikehold av sykkelfelt og sykkelveier ikke er prioritert, uansett hva politikere måtte påstå.

Det finnes ingen unnskyldninger for dette, Ola Elvestuen. Du har ikke sittet med ansvaret siden 1998. Men når du bare unnskylder dine forgjengere og serverer den samme løgnaktive svadaen, da gjør du deg til medansvarlig for dette. Det er din og dine forgjengeres udugelighet som gjorde at det ikke var noen tilrettelegging for syklister den tragiske ulykkesdagen i 2012.

 

i Bogstadveien ligger sykkelveien i sidegatene

“i Bogstadveien ligger sykkelveien i sidegatene” sier Ola Elvestuen til Dagsavisen 29. juni 2012. Igjen må man stille spørsmålet: Har Ola Elvestuen i det hele tatt vært i området? Hvis ja, hvilken sykkelvei og hvilke sidegater? Vi kan selvsagt tulle med språket, og si at sideveiene faktisk ikke ligger i Bogstadveien. Men vi får holde oss til realitetene:

Det finnes ingen sykkelvei i noen nærhet av Bogstadveien. Det finnes noen alt for smale sykkelfelt i Krikeveien. Ellers må man til Ullevålsveien for å finne sykkelfelt, og ned til Sjølystveien og Frognerstranda for å finne sykkelvei. Det er ganske drøyt å kalle disse sideveier til Bogstadveien.

Kanskje har Ola Elvestuen bare holdt seg til Bymiljøetatens kart. Her står det at “hovedsykkelveien” er ferdig fra krysset Middelthunsgt via Professor Dahls gate og Uranienborgveien ned til Slottsparken. Men det er blank løgn. Det er en hån mot syklister å påstå at dette er noe i nærheten av en sykkelvei, og Ola Elvestuen gjentar denne hånen hver gang han kommer med påstander som dette.

Det som Ola Elvestuen sannsynligvis sikter til med “sykkelvei i sidegatene” er denne strekningen hvor gateparkering er prioritert foran syklister. Bortsett fra i det første kvartalet i Middelthuns gt, hvor det er sykkelsti, finnes det ingen tilrettelegging for syklister her. Derimot er det ca 100 parkeringsplasser i gaten — i det som i følge Oslo kommue og tydeligvis også Ola Elvestuen er “hovedsykkelvei”.

Vi må bare gjenta spørsmålet: Kjenner du ikke den byen du har ansvare for, Ola Elvestuen? Eller mener du at dette er godt nok som “sykkelvei”? Eller fortsetter du bare å resirkulere dine forgjengeres løgner?

Dette var en uttalelse jeg ikke var oppmerksom på. Jeg ble oppmerksom på den gjennom DelVeiens kommentar. Jeg vil gjerne bli gjort oppmerksom på andre uttalelser som jer har oversett.

 

sykkelvei i Universitetsgata

“Vi har gjort mange positive ting i sentrum, blant annet gjort kryssene bedre og laget sykkelvei i Universitetsgata” sa Ola Elvestuen til Osloby 13. september 2012.

Jeg blir stadig mer forundret for hver slik uttalelse jeg ser. Hvor dårlig kjent er egentlig Ola Elvestuen i Oslo? Jeg ferdes ganske ofte i Universitetsgata, men jeg har til dags dato ikke sett noe til noen sykkelvei her. Hallusinerer du, Ola Elvestuen? Har du merkelig syner om hvordan Oslo ser ut, og baserer politikk og offentlige uttalelser på disse?

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.