Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?

Dette er en kommentar skrevet for NRKBeta, men som også gjengis her.

Kamp mot spøkelser

Etter at regjeringen sist fredag la fram forslag til endringer i åndsverkloven, drukner vi i skremsler. For å underbygge disse skremslene importerer man eksempler fra USA i stor stil, og evner i liten grad å relatere disse til Norge og hva som faktisk foreslås. Man lager spøkelser og slåss mot disse, i stedet for å gå på realiteten. Uansett hvor kunnskapsløs man er og hvor feil det man sier måtte være, så får man applaus og jublende tilrop fra menigheten. Det skal ikke stort mer til enn å rope «Ned med opphavsretten», for å få applaus, likes og støttekommentarer.

«Sensur i kulturens navn?» spør Børge A. Roum. Jeg blir interessert i hva han i denne sammenhengen mener med sensur. Men det sier han ikke noe om. Vi får noen eksempler på det han påstår er sensur, men de sier ikke stort. Vi kan velge de ord vi vil. Børge A. Roum sier vi ikke kan slåss mot substantiver, med henvisning til Sam Iles. Selv har Børge A. Roum valgt å slåss mot substantivet «sensur», i like uklar betydning som de substantiver han mener det er umulig å slåss mot.

Hva er sensur?

Continue reading Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?

Kulturlivet trenger ikke programutviklere med for stort selvbilde. Svar til Kjetil Kjernsmo

[section_title title=Innledning]

«Det eneste som kan løse krisen i kulturbransjene er uavhengig innovasjon, og til det trenger man programvareutviklere» skriver stipendiat Kjetil Kjernsmo i sin artikkel «Innovasjon krever frihet»nrk.no/ytring. Han mangler i alle fall ikke tiltro til seg selv og sin profesjon.

Feil, sier jeg. Det kulturlivet trenger, er forfattere, komponister, musikere, billedkunstnere, filmskapere og andre kunstnere og kulturarbeidere. Kulturlivet trenger også gode forlag som kan litteratur, gode musikkprodusenter som kan musikk, gode gallerier som kan billedkunst, osv. Man trenger ikke først og fremst teknologer som tror at teknologien er det viktigste og at den løser alle problemer.

Continue reading Kulturlivet trenger ikke programutviklere med for stort selvbilde. Svar til Kjetil Kjernsmo

Forslaget til endringer i åndsverkloven

[section_title title=Innledning]

Fredag 8. februar la kulturminister Hadia Tajik fram forslag til endringer i åndsverkloven, Prop. 65 L (2012–2013). Skuddene fra skyttergravene kom før pressekonferansen var avsluttet. Ingen hadde hatt tid til å lese proposisjonen, men hva betyr vel det. Det er ikke bare pressen som gjerne unngår fakta som kan ødelegge saken. Vi har igjen også møtt den velkjente debattformen hvor man lager sine egne spøkelser, som man så slåss mot med stort engasjement.

<edit>En av de virkelig uinformerte kommentarene kommer fra Jørgen Aas i Bergen Unge Venstre i BT. “Google, Youtube, Facebook og Twitter er noen av de mange nettstedene som vi i verste fall risikerer at blir blokkert, hvis høyesterett ikke setter ned foten.” Det er vrøvl. Hvis han i det hele tatt har lest forslaget, er hans leseferdigheter særdeles mangelfulle. Men han har vel ikke tatt seg bryet med å lese før han uttaler seg han heller.</edit>

Før jeg går inn på innholdet i forslaget, vil jeg markere følgende ståsted:

  • Det er en selvfølge at de som skaper åndsverk, utøvende kunstnere og andre skal ha rådighet over sine verk og sine kunstneriske prestasjoner. Det kan ikke være slik at de som driver intellektuelt og/eller skapende arbeid skal fratas resultatene av sin arbeidsinnsats. Det er ikke slik man bygger et kunnskapssamfunn.
  • Det er opphavsmannen som bestemmer om et verk skal være tilgjengelig, og i så fall på hvilken måte verket skal være tilgjengelig.
  • Det er ingen menneskerett til enhver tid og fra et hvilket som helst sted å få tilgang til alt som er skapt av åndsverk.
  • De som vil ha tilgang til og nyte godt av andres åndsverk, må betale for dette, med mindre opphavsmannen har valgt å stille det til disposisjon gratis. Det er like selvfølgelig som at vi betaler for den maten vi spiser. Synes man at et åndsverk er så lite verdt at man ikke vil betale en rimelig pris, da fortjener man ikke å få tilgang til det.
  • Opphavsmenn skal, som alle andre, ha muligheter til å i ivareta sine rettigheter.
  • Ting tar tid. Alle løsninger er ikke på plass med en gang. Continue reading Forslaget til endringer i åndsverkloven

Podcast – innføring i opphavsrett

Noen deler har vært tilgjengelig tidligere, og noe av den har vært tilgjengelig ved UiO. Men nå er hele serien tilgjengelig. Jeg har også lagt inn et par “bonusspor”. Gå til http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i RSS-leseren. Hvis du vil høre den i Itunes, gå til https://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260.

Jeg minner også om disse podcast-seriene: