Podcast — innføring i opphavsrett

Noen deler har vært til­gjen­ge­lig tid­li­ge­re, og noe av den har vært til­gjen­ge­lig ved UiO. Men nå er hele seri­en til­gjen­ge­lig. Jeg har også lagt inn et par “bonus­spor”. Gå til http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i RSS-lese­ren. Hvis du vil høre den i Itu­nes, gå til https://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260.

Jeg min­ner også om dis­se podcast-seriene: