Forslaget til endringer i åndsverkloven

[section_title title=Ingen blokkering før retten har avsagt kjennelse]

Ingen blokkering før retten har avsagt kjennelse

En tjenesteleverandør har ingen plikt til å handle på egenhånd, heller ikke om rettighetshavere skulle kreve det. Tjenesteleverandøren kan peke på domstolen, og si at de avgjør.

Dette er viktig. I diskusjoner om ytringsfrihet møter vi ofte begrepet “nedkjølingseffekt”. Man er bekymret for konsekvensene, og avstår fra alt som kan være kontroversielt “for sikkerhets skyld”. Dermed forsvinner det som møter motstand for at noen skal slippe bråk og ubehageligheter.

Slik forslaget er utformet, vil en tjenesteleverandør ikke ha noen plikt til å handle før retten eventuelt har pålagt blokkering, og vil da selvfølgelig heller ikke kunne holdes ansvarlig for ikke å ha blokkert. Dermed blir det heller ikke noe poeng i å true med sak om de ikke blokkerer.