Kulturlivet trenger ikke programutviklere med for stort selvbilde. Svar til Kjetil Kjernsmo

[section_title title=Kreative bedrifter]

Kreative bedrifter

De fleste selskaper som er bygget opp basert på stor kreativitet, stagnerer og forsvinner igjen. Noen få klarer det. IBM har fortsatt spennende prosjekter som Watson-prosjektet. Det er ikke langt fremme i bevisstheten til tenåringer. Men der skjer det mye spennende. Og når det kommer til stykket er ikke tenåringene så viktige som media vil ha oss til å tro.

Digital Equipment, en gang verdens nest største datamaskinprodusent, er borte. De var meget kreative i sin utvikling av minimaskiner. På 80-tallet var det bare DEC-maskiner som gjaldt i akademiske miljøer. De var kreative på tjenestesiden også. De utviklet den første ordentlige søketjenesten, Alta Vista. Men så ble de hengende etter i noen svinger, og forsvant. Norsk Data var også sterke i sitt segment, men sto tomhendt tilbake da deres Sintran ikke lenger representerte fremtiden. Dell slo seg opp med traust teknologi, men med en innovativ og strømlinjet forretningsmodell. I dag sliter de.

Mange selskaper kunne vært nevnt. Problemet er ikke nødvendigvis mangel på kreativitet i organisasjonen, men svikt på ledelsesnivå. Når ledelsen ikke klarer å ta de rette valgene om hva det bør satses på og hva som bør forkastes av alle de kreative ideene som presenteres i selskapene, da blir de hengende etter. Ett uriktig strategisk valg, og det hele kan være over. Kapitalismen kan være bruktal. Jack Valenti var et eksempel på en leder som ikke klarte å henge med i tiden, selv om han var i en interesseorganisasjon og ikke i operativ virksomhet. Steve Jobs var en leder som evnet å ta riktige valg for sitt selskap og som var brutal nok til å gjennomføre det han selv trodde på. Om den nåværende ledelsen i Apple klarer å videreføre dette, gjenstår å se. Jeg tror at heller ikke epletreet vil vokse inn i himmelen.

Xerox er av de virkelig klare eksemplene på et selskap som ikke har klart å omsette kreativitet til produkter. Det pek og klikk-grensesnittet som Apple var de første til å ha kommersiell suksess med, ble utviklet hos Xerox. Så vidt jeg vet var det også Xerox som først utviklet laserskrivere. Likevel forbinder vi fortsatt Xerox først og fremst med kopimaskiner.