Ingen norske byer blant verdens ledende sykkelbyer

PedalkraftI dag ble listen over verdens 20 beste sykkelbyer lagt fram. Det er vel ikke overraskende for noen at ingen norske byer er med på den listen. Det er vel heller ikke overraskende, men likevel litt trist, at ingen norske medier synes å være interessert. Norske medier skriver bare om kokurranser hvor Norge hevder seg, og aller helst konkurranser hvor det stort sett bare er Norge som deltar.

Man kan lese litt om hvordan undersøkelsen ble gjennomført her. 150 byer har blitt vurdert, men bare 20 er rangert, i alle fall på den listen som er offentliggjort. Jeg skulle gjerne ha sett hvor langt nede på listen vi finner Oslo og andre norske byer.

Byene er vurdert etter 13 kriterier:

 • Advocacy
 • Bicycle Culture
 • Bicycle Facilities
 • Bicycle Infrastructure
 • Bike Share Programme
 • Gender Split
 • Modal Share For Bicycles
 • Modal Share Increase Since 2006
 • Perception of Safety
 • Politics
 • Social Acceptance
 • Urban Planning
 • Traffic Calming

And the winner is: Amsterdam.

Continue reading Ingen norske byer blant verdens ledende sykkelbyer

Selvfølgelig er det plass til syklister og fotgjengere

[Innlegg publisert i Aftenposten 23. april 2013.]

Sykkeltrafikken skal dobles. Man frykter flere ulykker. Aftenposten spør om det er plass nok til både syklister og fotgjengere.

For å ta det siste først: Spørsmålet er feil stilt. Syklister, fotgjengere og kollektivtransport tar ikke mye plass. Det er mer enn nok av plass i Oslo til både syklister og fotgjengere. De som tar mye plass, både når de kjører og når de er parkert, er privatbilene. Bilene tar like mye plass, enten de har forbrenningsmotor eller drives av elektrisitet. En ny syklist er en bilist mindre i trafikken.

Gavle_trafikk
Bildene fra Gävle i Sverige viser 40 personer i privatbil, i buss og på sykkel. Det er liten tvil om hvem som krever uforholdsmessig stor plas.

Continue reading Selvfølgelig er det plass til syklister og fotgjengere

Rusk i NTNUs presentasjon av IPR-akademi

iTunes-illNTNU har etablert Norwegian Academy for Intellectual Property (NAIP). Det er utmerket at dette skjer. Forståelsen for immaterielle verdier og kunnskapen om immaterielle rettigheter må styrkes i Norge. For egen del synes jeg det er litt trist at Universitetet i Oslo ikke klarte å ta denne ballen og dermed styrke det allerede i utgangspunktet sterke immaterialrettsmiljøet der. Men man må være kreativ og se mulighetene, ellers er det noen andre som gjør det.

Men presentasjonen fra NTNU er underlig lesning. Når man skal presentere et akademi for “intellectual property” burde man kunne vente at presentasjonen er ryddig, i alle fall når det gjelder nettopp immaterielle rettigheter.

Continue reading Rusk i NTNUs presentasjon av IPR-akademi

Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

PedalkraftJeg går ca 1,5 år tilbak i tid. Det var invitert til “Åpen dag” i Bjørvika. I tillegg til en del annet, hadde Vegvesenet invitert til informasjon om veiene i Bjørvika. Tre personer var til stede på Vegvesenets informasjonssenter for å informere publikum. Jeg spurte hvordan det ville bli tilrettelagt for sykkel. Dette kunne ingen fra Vegvesenet svare på. De hadde plakater på veggen med den vanlige svadaen om gode forhold for fotgjenere og syklister, men ingen kunne si noe konkret om hvordan dette skulle realiseres.

Dette viser i alle fall to ting: Forholdene for syklister har ikke vært en integrert del av prosjektet fra begynnelsen. Man har planlagt alt annet først, og så har man forsøkt å finne plass til syklister på et sent stadium i prosessen. Fremkommelighet for syklister har ikke vært prioritert.

Det andre er i forlengelsen av dette: Syklister blir fortsatt ikke behandlet seriøst i slike planprosesser. Sykkelveier og sykkelfelt er garnityr som legges til når “det viktige” er på plass.

Continue reading Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

Kan man stjele reklameidéer?

Salmon_SushiDette ble opprinnelig skrevet som en av de ukentlige artiklene Bing Hodneland skriver for hegnar.no. Men den ble lagt til side for å gi plass til en annen artikkel. Den er ikke lenger like dagsaktuell, men problemstillingen er fortsatt aktuell.

En idé — flere reklamefilmer med menneskelig sushi

To reklamebyråer har laget reklame for sushi. Det ene er norsk, det andre er japansk. «Dette er et rent reklametyveri» sier rektor ved Markedshøyskolen i Oslo, Trond Blindheim, til NRK. Kan vi forsyne oss fritt av andres reklameidéer?

Continue reading Kan man stjele reklameidéer?

Bedre vern av immaterielle verdier

Regjeringen har i mars og april lagt fram et lovforslag og en stortingsmelding, som begge har som mål å styrke vernet for immaterielle verdier og rettigheter. Lovforslaget Prop 8L (2012-2013) skal stryke håndhevingsbestemmelsene i eksisterende lovgivning. Stortingsmelding 28 (2012-2013), “Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar”, forteller hva regjeringen vil gjøre fremover på dette området.

Håndheving av rettigheter – lovforslaget

Det kan være en betydelig forskjell mellom å ha rett og å rett. Det hjelper lite å ha rett hvis denne retten i praksis er vanskelig å håndheve. Regjeringen fremmet nylig forslag om lovendringer for å styrke håndhevingen av immaterielle rettigheter, som vil bidra til å gjøre det enklere for de som har rett også å få rett.

Continue reading Bedre vern av immaterielle verdier

Mørke skyer på Open access-himmelen

150px-Open_Access_logo_PLoS_white.svgOpen Access-bølger skyller over akademia. I løpet av de senere årene har diskusjonen modnet. De fleste open access evangelistene er ikke like nyfrelste. I forskningsmeldingen heter det om Open Access:

“Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig. Prinsippet skal likevel ikke komme i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene.”

Å sikre den akademiske frihet er det viktigste. Dermed blir de som fortsatt måtte ønske å tvinge forskere til bare å publisere i OA-tidsskrifter stående igjen som “de siste dagers hellige”.

Men vi begynner også å se en del av OA-utviklingens skyggesider.

Continue reading Mørke skyer på Open access-himmelen

Cloud computing – en skyfri himmel?

CloudComputingCloud computing kan ofte være en utmerket løsning. Men det finnes også uværsskyer, og man må kle seg etter været.

Bing Hodneland arrangerer frokostseminar om “cloud computing” tirsdag 30. april 2013. Gå hit for mer informasjon og påmelding.

Hva er «cloud computing»?

«Cloud computing» – det er et av mange ganske innholdsløse buzzwords som IT-bransjen er så flink til å finne på. Det finnes ingen sky. Skal man bruke meteorologiske metaforer ville tåke passe bedre. Det kan omfatte datalagring, databehandling og programvare som er tilgjengelig for bruker via nettet.

Continue reading Cloud computing – en skyfri himmel?

Najonal transportplan – et viktig spørsmål til avklaring

I dag la regjeringen fram Nasjonal transportplan. Foreløpig har jeg bare lest litt her og der, så jeg mangler det totale bildet. Men det er et spørsmål jeg ikke finner svar på.

Det heter i planen at i løpet av perioden vil 1280 km riksvei være åpnet for trafikk. Jeg regner med at dette er nye veier som man vil bygge.  Det heter i oppsummeringen:

“1280 km riksveg er åpnet for trafikk. Særlig i korridor 4 (Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim), korridor 6 (Oslo – Trondheim med tilknytninger) og korridor 7 (Trondheim – Bodø med tilknytninger) vil mange kilometer riksveg bli åpnet for trafikk.”

Litt lenger nede kan vi så lese følgende:

“Det tilrettelegges i alt 750 km for gående og syklende på riksvegnettet i planperioden, av dette om lag 240 km i byer og tettsteder.”

Det jeg ikke finner svar på, er om det også er forutsatt at det legges til rette for sykkel langs de 1280 km ny riksvei som forusettes bygget. Det burde være en selvfølge at så skjer. Men i Norge er ikke noe selvfølgelig når det gjelder satsing på sykkel, så dette må sies konkret.

Hvis det kommer 1280 km ny riksvei hvor det også er tilrettelagt for sykkel, og i tillegg tilrettelegging for sykkel på 750 km eksisterende vei, er det kanskje ikke så galt. Jeg har så langt ikke vurdert om 750 km er ok aller alt for lite. Men hvis 750 km er totaltallet for tilrettelegging for sykkel langs riksveier, inkludert nye veier, da er det ganske så elendig. Det betyr i så fall at tilrettelegging for sykkel bare vil være ca halvparten av nybyde riksveier.

Dette er et spørsmål jeg gjerne skulle ha fått avklart.