Bitcoin – penger, boble eller pyramide?

Innledning

Bitcoin er en elektroniske “valuta” som har blitt veldig populære i en ganske liten gruppe av internettbrukere. I følge Aftenposten settes det nå opp minibanker for Bitcoin på Kyrpos.

Jeg blir nysgjerrig når noen presenterer slike elektroniske “penger”. Jeg skrev min doktoravhandling om betalingsformidling, og mener at det er et emne jeg kan en del om. Jeg har sett mange betalingsløsninger forsvinne omtrent like fort som de har kommet. Alle skulle bli “the next big thing”. Bitcoin ser ut til å ha vart lenger enn de fleste andre slike løsninger. Det i seg selv gjør fenomenet interessant.

Jeg har forsøkt å finne ut hvordan Bitcoin fungerer. Det har vist seg å være vanskelig. Vi kan finne ganske mye om teknologien på Bitcoins egne nettsider. Men teknologien er ikke det mest interessante, selv om (for) mange lar seg forføre av teknologien. Teknologien er omtrent like interessant som trykke- og papirteknologien som brukes ved trykking av penger — inkludert vannmerker, sølvtråder, hologrammer og annet som brukes for å gjøre forfalskning vanskelig.

Hva er penger?

Det kan være vanskelig nok å forstå hvorfor f.eks. norske kroner, Euro eller US dollar har verdi. Alt som har en verdi kan brukes som et betalingsmiddel. Kaster vi et blikk bakover i historien, ser vi at man brukte naturalier. Man betalte skatt i smør og huder, eller noe annet. Siden gikk man over til edle metaller. Mynter var i utgangspunktet en praktisk måte å stykke opp metallet på, som fortsatt reflekteres i at så mange valutaer har navn som egentlig er vektenheter. Sedlene var opprinnelig en form for depotbevis, som viste at man hadde deponert edelt metall som kunne overdras. Lenge holdt man fast ved en gull- eller sølvstandard, hvor sentralbankene hadde plikt til å løse inn sedlene i edle metaller. Men den er nå forlatt.

Penger i en moderne økonomi er ikke sedler og mynt, enten de er trykket på papir, slått i metall eller laget som kryterte informasjonsstrenger, en stor del av økonomien. I Norge utgjør sedler og mynt ca 6% av de pengene som er i omløp hos publikum. Men disse tallene kan lett misforstås. En stor del av det som er i omløp av sedler og mynt er kassebeholdning i banker. Det som faktisk sirkulerer hos publikum er derfor mye mindre, uten at jeg drister meg på noen anslag. Den vesentlige delen av pengemengden er inskudd og kreditter i banker.

For at noe skal fungere som penger, må det ha følgende egenskaper:

  • Det må ha referanse til en regneenhet.
  • Det må være et universelt byttemiddel.
  • Det må være allment akseptert.

Bitcoin

Bitcoin er basert på at det skal være et endelig antall “bitcoins” i sirkulasjon. I 2017 nås maksimum, hvor det skal være 21 mill bitcoins i sirkulasjon. Vi kan gjøre et lite regneeksempel: I dag sirkulerer det ca 53 mrd kroner i norske sedler og mynter. Skulle disse verdiene vært fordelt på 21 mill bitcoins, vil hver bitcoin måtte ha en verdi på ca 2.500 kr.

Kurven for samlet verdi av bitcoin peker nå rett til himmels. Kursen har gått opp fra ca 5 USD for ca et år siden til ca 239 USD i dag. Skal man se på bitcoin som en investering, sier slike kurver én ting: Hvis du har bitcoins, så selg dem mens du kan. Hvis du ikke har, så ikke gå inn på en så høy verdi. Denne type kurver går gjennom taket og stikker hull på boblen.

Men fortsatt er det bare ca 11 mill bitcoins som er utstedt. Så med en all time high verdi, er den totale verdien fortsatt ikke mer enn ca 2,6 mrd USD eller 15 mrd NOK. Med dagens ekstremt høye verdi utgjør mengden sirkulerende bitcoin et sted mellom 25 og 30% av det norske seddelomløpet. Kursen på bitcoin må fortsatt dobles om samlet verdi når taket nås i 2017 skal tilsvare det norske seddelomløpet. Selv om nordmenn etterhvert har fått et ganske inflatert selvbilde, så må vi erkjenne at norske kroner ikke er noen dominerende verdensvaluta. Likevel vil bitcoin være en dverg i forhold til våre kroner.

Hvem utsteder pengene? I beskrivelsen får man inntrykk av at det å lage en bitcoin er en slags gevinst i en konkurranse om å løse et kryptografisk problem. Man kan så kjøpe bitcoins hos noen meglere. Hvis jeg skulle ønske å bli kvitt mine bitcoins, synes det som om jeg må selge dem på en eller annen børs. På Bitcoins FAQ-sider finner jeg ikke noe om hvordan man eventuelt løser inn sine bitcoins. Det i seg selv gjør meg skeptisk. Men når de noterer en kurs, må det være en eller annen form for børs.

Et fungerende pengesystem

Skal et pengesystem fungere, må det være banker. Banker tar imot innskudd, og vel så viktig: Låner pengene ut igjen. Gjennom pant kan bankene gjøre om realverdier om til finansielle verdier, og dermed sette dem i sirkulasjon. Jeg har ikke sett noen omtale av bitcoin-banker.

Det er et mål å holde en valuta relativt stabil. Hadde en normal valuta oppført seg som bitcoin, ville den “innenlandske” verdien av varer og tjenester som betales med denne “valutaen” ha fått sin verdi redusert til ca 2% av hva den var for et år siden. Om noen skulle være så uheldige å ha lån i bitcoin, ville gjelden i dag være 50 ganger så høy som for et år siden. At noe med så høy volatilitet skulle kunne fungere som valuta, er nærmest utenkelig.

Bitcoin ligner mer på en aksje enn på penger. Det ligner på en aksje i et selskap som ikke kan by på annet enn store, rosenrøde drømmer om en rik fremtid. Fremtiden vil nok være særlig rik for de som gikk inn tidlig og som klarer å komme seg ut før boblen sprekker. Men den synes ikke å ha de typiske pyramidetrekk, hvor man hele tiden må rekruttere nye for å fø på de gamle. Det bygger heller på “the even bigger fool principle”.

Svein Ølnes beskriver den som “Ein eigen valuta for skeptikarar”. Men jeg er nok for skeptisk til å henge meg på de skeptikerne. Av luft er du kommet, til luft skal du bli.

<PS>Det gikk ikke mange timer fra jeg la ut denne kommentaren til boblen sprakk. Da jeg sjekket kursen i går var den ca 239 USD for en bitcoin. Da jeg sjekket i dag ca kl 09.45 var den falt til ca 180 USD. I går pekte kurven rett opp, i dag peker den like bratt nedover. Som vanlig har de som kom for sent til festen blitt sittende meg regningen. De som har kjøpt bitcoins de siste dagene, må regne meg betydelige tap. Verdien tar seg neppe opp igjen.</PS>