Rusk i NTNUs presentasjon av IPR-akademi

iTunes-illNTNU har etablert Norwegian Academy for Intellectual Property (NAIP). Det er utmerket at dette skjer. Forståelsen for immaterielle verdier og kunnskapen om immaterielle rettigheter må styrkes i Norge. For egen del synes jeg det er litt trist at Universitetet i Oslo ikke klarte å ta denne ballen og dermed styrke det allerede i utgangspunktet sterke immaterialrettsmiljøet der. Men man må være kreativ og se mulighetene, ellers er det noen andre som gjør det.

Men presentasjonen fra NTNU er underlig lesning. Når man skal presentere et akademi for “intellectual property” burde man kunne vente at presentasjonen er ryddig, i alle fall når det gjelder nettopp immaterielle rettigheter.

Continue reading Rusk i NTNUs presentasjon av IPR-akademi

Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

PedalkraftJeg går ca 1,5 år tilbak i tid. Det var invitert til “Åpen dag” i Bjørvika. I tillegg til en del annet, hadde Vegvesenet invitert til informasjon om veiene i Bjørvika. Tre personer var til stede på Vegvesenets informasjonssenter for å informere publikum. Jeg spurte hvordan det ville bli tilrettelagt for sykkel. Dette kunne ingen fra Vegvesenet svare på. De hadde plakater på veggen med den vanlige svadaen om gode forhold for fotgjenere og syklister, men ingen kunne si noe konkret om hvordan dette skulle realiseres.

Dette viser i alle fall to ting: Forholdene for syklister har ikke vært en integrert del av prosjektet fra begynnelsen. Man har planlagt alt annet først, og så har man forsøkt å finne plass til syklister på et sent stadium i prosessen. Fremkommelighet for syklister har ikke vært prioritert.

Det andre er i forlengelsen av dette: Syklister blir fortsatt ikke behandlet seriøst i slike planprosesser. Sykkelveier og sykkelfelt er garnityr som legges til når “det viktige” er på plass.

Continue reading Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!