Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

PedalkraftJeg går ca 1,5 år tilbak i tid. Det var invitert til “Åpen dag” i Bjørvika. I tillegg til en del annet, hadde Vegvesenet invitert til informasjon om veiene i Bjørvika. Tre personer var til stede på Vegvesenets informasjonssenter for å informere publikum. Jeg spurte hvordan det ville bli tilrettelagt for sykkel. Dette kunne ingen fra Vegvesenet svare på. De hadde plakater på veggen med den vanlige svadaen om gode forhold for fotgjenere og syklister, men ingen kunne si noe konkret om hvordan dette skulle realiseres.

Dette viser i alle fall to ting: Forholdene for syklister har ikke vært en integrert del av prosjektet fra begynnelsen. Man har planlagt alt annet først, og så har man forsøkt å finne plass til syklister på et sent stadium i prosessen. Fremkommelighet for syklister har ikke vært prioritert.

Det andre er i forlengelsen av dette: Syklister blir fortsatt ikke behandlet seriøst i slike planprosesser. Sykkelveier og sykkelfelt er garnityr som legges til når “det viktige” er på plass.

Vi ser resultatet: Det blir sykkelfelt. Men det blir en halvveisløsning hvor syklistene må tilpasses alt annet som ligger fast. Det har ikke vært slik at annen trafikk også har måtte tilpasses det som må gjøres for å få gode sykkelforhold.

Vegvesenet kan ikke fortsette å drive planlegging på den måten. I et område som Bjørvika burde det være en selvfølge at man startet med fotgjengere og syklister, deretter kollektivtansport, så varetransport og til slutt privatbil. Det er åpenbart at det ikke er slik man har planlagt Bjørvika.

En sykkelekspressvei gjennom Bjørvika burde vært høyt på agendaen da Bjørvika ble planlagt. Man har brukt massevis av penger på nye veier for biler. Det er fint at de har blitt gjemt under sjøen. Men det burde være en selvfølge at man også sørger for sikkelig fremkommelighet for syklister når slike prosjekter planlegges. Men slike tenker man fortsatt ikke i Norge.

For bare å ha sagt det også: En sykkelekspressvei er ikke en motorvei. En vei med bredde som to vanlige kjørefelt vil gi utmerket fremkommelighet for syklister. Hastigheten for transportsyklister er typisk 20-40 km/t, altså en veldig lav hastighet om man ser det bilistøyne. En bil i 30 km/t er langt farligere enn en sykkel i samme hastighet. Og sykler har ikke bråkende motorer, slik biler har.

Men det aller verste: Det er ingen planer om å legge til rette for syklister i Nylandsveien. Det er intet mindre enn en skandale. Området rundt Oslo S er en øy av ufremkommelighet for syklister. Vegvesenet skuslet bort Jernbanetorget. Da Jernbanetorget skulle opprustes het det også at det skulle bli bedre forhold for syklister. Men som vanlig “ble det ikke plass” til syklister. Igjen ble det manjana, manjana, og vage løfter om at det skulle komme noe annet et annet sted.

Nå følger de opp med en enda større forsømmelse ved ikke å benytte muligheten til å legge til rette for sykkel i Nylandsveien. Det er ganske enkelt utilgivelig, og en synd vi skal sørge for ikke blir glemt. Det er også sløsing med penger, for det blir selvfølgelig mye dyrere når de må bygge om en ganske ny vei. For det må de! Det er helt enkelt ikke akseptabelt at man ved slike veiprosjekter ikke legger til rette for sykkel.

Sykkel_NylandsveienSer vi på sykkelkartet for Oslo, så ser vi at det ikke er noen sykkelkorridor fra Grünerløkka mot Bjørvika. Derimot mener åpenbart de som planlegger slikt at det er behov for en firefeltsvei tilrettelagt for biler mellom Tøyenhagen og Bjørvika. Det er selvfølgelig langt viktigere at man har gode forhold til syklister enn at det legges til rette for fortsatt stor biltrafikk.

Sykkeltraséen i Hausmannsgt må forlenges ned til Nylansveien/Vahls gt. Og det må selvfølgelig legges til rette for sykkel i de deler av Hausmannsgt der det nå mangler.

Videre må sykkeltraséen i Toftesgt forlenges gjennom Herslebs gt og Jens Bjelkes gt til Nylandsveien og Vahls gt.

Det ville gitt en kraftig forbedering av forholdene for syklister i denne delen av byen. Men Vegvesenet vil nok en gang skusle bot en gylden mulighet. Kanskje er det også hovesykkelplanens forbannelse som hviler over dette prosjektet. Hvis noen byråkrater en gang tenkte at folk ikke skal sykle her, så er det en unnskyldning for ikke å ta hensyn til sykkel i planlegging av nye prosjekter.