Selvfølgelig er det plass til syklister og fotgjengere

[Innlegg publisert i Aftenposten 23. april 2013.]

Sykkeltrafikken skal dobles. Man frykter flere ulykker. Aftenposten spør om det er plass nok til både syklister og fotgjengere.

For å ta det siste først: Spørsmålet er feil stilt. Syklister, fotgjengere og kollektivtransport tar ikke mye plass. Det er mer enn nok av plass i Oslo til både syklister og fotgjengere. De som tar mye plass, både når de kjører og når de er parkert, er privatbilene. Bilene tar like mye plass, enten de har forbrenningsmotor eller drives av elektrisitet. En ny syklist er en bilist mindre i trafikken.

Gavle_trafikk
Bildene fra Gävle i Sverige viser 40 personer i privatbil, i buss og på sykkel. Det er liten tvil om hvem som krever uforholdsmessig stor plas.

Continue reading Selvfølgelig er det plass til syklister og fotgjengere