I vini del Giro d’Italia 2013 — 2. etappe: Et øyhopp til Ischia

GiroGiro_2013_00_02Vi gjør et øyhopp til øya Isch­ia.

And­re etap­pe er en gans­ke kort lag­tem­po, 17,4 km, på øya Isch­ia. Men om den ikke er så lang, så bør den være lang nok til å ska­pe litt tids­for­skjel­ler mel­lom lage­ne. Der­med blir det ikke bare spur­te­ne som avgjør hvem som kan ikle seg den rosa trøy­en. Når det­te leg­ges ut har ryt­ter­ne ennå ikke star­tet. Men det er vel ikke sær­lig dris­tig å tip­pe at en fra det laget som vin­ner lag­tem­po­en bærer rosa trøye nes­te dag.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 2. etap­pe: Et øyhopp til Isch­ia