I vini del Giro d’Italia 2013 — 2. etappe: Et øyhopp til Ischia

GiroGiro_2013_00_02Vi gjør et øyhopp til øya Ischia.

Andre etappe er en ganske kort lagtempo, 17,4 km, på øya Ischia. Men om den ikke er så lang, så bør den være lang nok til å skape litt tidsforskjeller mellom lagene. Dermed blir det ikke bare spurtene som avgjør hvem som kan ikle seg den rosa trøyen. Når dette legges ut har rytterne ennå ikke startet. Men det er vel ikke særlig dristig å tippe at en fra det laget som vinner lagtempoen bærer rosa trøye neste dag.

Last ned større kart.

Vi er på en øy, og enhver øy har en veldig naturlig avgrensning. Det er to vindistrikter, Ischia DOC og Epomeo IGT. Det har vært dyrket vin på Ischia lenge, i mer enn 2.700 år. Vinproduksjon har betydd mye for økonomien. Men i de senere årene har turismen overtatt mer og mer, og har fortrengt vinmarkene. Vin dyrkes nå for det meste på smale terrasser i bratte og høye deler av øya.

Det dyrkes mest grønne druer, og den mest utbredte er Biancolella. Av blå druer er det mest Guarnaccia og Per’ e’ Palummo.

WIMG_7329_DxODe beste produsentene skal være D’Ambra Vini d’Ischia og Pietratorcia. I følge Gambero Rosso kan D’Ambra Vini d’Ischia i alle fall delvis gi et inntrykk av hvordan vindyrkingen var før byggespekulasjoner på 60-tallet ødela landskapet og bruken av jorden.

Jeg kommer til å gjenta noen ganger at man bør drikke lokal vin når man er i et vinproduserende område. Så er man på Ischia, da drikker man vin herfra. Men av det jeg har klart å lese meg til, er ikke dette et område jeg vil anstrenge meg noe særlig for å finne vin fra.

Det dyrkes også mye sitroner på Ischia.

Det er to bøker man bør ha om man vil orientere seg om italiensk vin. Italiensk vin og Gambero Rosso Italian wines 2013. I tillegg til disse vil jeg nevne noen bøker som dekker bestemte områder, når vi kommer til disse.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å orientere seg i det italienske vinlandskapet. Boken “Italiensk vin” av Arne Ronolod, Thomas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Madsen og Ole Udsenkom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har funnet til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om italiensk vin bør det bli denne.

Når man bruker boken som en guide til viner langs Giro d’Italia er det også et lite poeng at de har delt opp de italienske vinene i fire grupper: Ledertrøyen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen.Skjønt i lengden blir denne tilnæringen litt slitsom. En geografisk systematikk ville fungert bedre.

Gambero Rosso Italian Wines 2013

Som tittelen antyder, så er dette en en kjøpsguide for italienske viner. Den omtaler 20.000 viner fra 2.350 produsenter — langt mer enn det er sunt å smake på i løpet av et år. Skal man orientere seg i gode kjøp av italiensk vin er det denne boken man bør ha. Bestill den fra Amazon UK. Boken finnes også i en Kindle utgave.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.