I vini del Giro d’Italia 2013 — 3. etappe: Vin fra den vakre Amalfi-kysten

GiroGiro_2013_00_03I dag star­ter alvo­ret for syk­lis­te­ne. De skal ut på sin før­te etap­pe. Så nå er det bare å fin­ne fram litt napo­le­tansk vin, kan­skje lyt­te til litt napo­le­tansk musikk, og gjø­re seg klar til start.

Vi har kom­met på fast­lan­det igjen, og skal fram til tred­je etap­pe. Det­te blir ryt­ter­nes førs­te møte med fjell, om enn bare “medi­um moun­tain”. Den star­ter på turist­ste­det Sor­ren­to og føl­ger stort sett kys­ten sydover.

Last ned stør­re kart.

Vi er fort­satt i Cam­pa­nia. Sor­ren­to lig­ger i vin­om­rå­det Pen­i­sola Sor­ren­ti­na, om  vi vel­ger vinen som refe­ran­se. Vine­ne fra det­te områ­det var els­ket av de gam­le romer­ne, men har ikke den sam­me pre­sti­sje i dag. De grøn­ne dru­ene som domi­ne­rer er Falang­hi­na, Bian­colel­la og Greco. De mest van­li­ge blå dru­er er Per’ e’ Palum­mo, Oli­vel­la og Agli­a­ni­co.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 3. etap­pe: Vin fra den vak­re Amal­fi-kys­ten