I vini del Giro d’Italia 2013 — 4. etappe: Småkuppert langs vristen.

Giro Giro_2013_00_04Det var vel ingen stor overraskelse at Mark Cavendish vant første etappe, og kan starte i rosa i dag. Men mye kan snu seg i dag, på andre  etappe. Nå er det lagtempo, og det er lagets styrke som avgjør. Laget må dessuten ha trent på lagtempo. Det er ikke nok med sterke ryttere hvis de ikke berhersker denne disiplinen som lag. Det er derfor ikke sikkert at Mark Cavendish får beholde trøyen så lenge.

Vi ligger som vanlig foran rytterne. 4. etappe er også klassifisert som “medium mountain”. Når jeg skriver “småkuppert” i overskriften, er kanskje det litt misvisende. For de fleste av oss vil en småkuppert etappe være mer en hard nok.

Etappen går fra Policastro Bussentina til Serra San Bruno. Vi beveger oss ned langs vristen, om vi holder oss i fot- eller støvlemetaforen.

Last ned større kart.

Vi starter i den sydlige enden av Campania, krysser det som nærmest er en utløper av Basilicata, før vi kommer inn i Calabria. Det er ikke stort mer å si om denne delen av Campania enn det vi skrev i går, så vi lar det ligge. Vi stopper heller ikke i Basilicata, men kommer tilbake til dette området. Dermed blir det Calabria.

Calabria omfatter det meste av foten. Det er et variert landskap, med mye fjell. Og det er en av de fattigste delene av Italia.

Vristen vender mot det Tyrreniske hav, mens fotsålen vender mot det Joniske hav. Vi holder oss i dag stort sett langs vristen, altså den del som vender mot det Tyrreniske hav.

I min primærreferanse om italiens vin, boken Italiensk vin, er dette området plassert i grupettoen. Som alle sykkelinteresserte vet, er grupettoen gruppen av syklister som ikke klarer å henge med hovedfeltet på de harde etappene, og som konsentrerer seg om å komme i mål innenfor tidsgrensen. Så vi er ikke i området for de mest spennende viner. Skjønt kanskje er det ikke lenger helt dekkende. Nevnte bok er fra 2010, og i ingressen til kapittelet om Calabria, står det:

“Calabria har et vell av spennende lokale druesorter, variert jordsmonn og velegnede klimatiske betingelser. Regionen har lenge stått i stampe, men de siste fem år har budt på en rivende utvikling, og vi står nå foran det lenge ventede gjennombrudd.”

Kanskje har utviklingen fortsatt i de tre årene som har gått siden den boken ble ferdig. Den mest oppdaterte informasjonen jeg har er fra Gambero Rosso Italian Wines 2013. De skriver om Calabria:

“Calabrian wine is moving fast. Quality is on the rise and more wineries are sending us samples. In afct, we have reached the point where we may have to increase the number of pages dedicated to the region. This year, sadly, we have had to leave out several wineries that would otherwise have earned a full Guide profile. (…) Calabria as a whole had a landmark year, with three cellars picking up Three Glasses. [Tre glass er toppkarakter i denne guiden, som gis til viner som er ‘excellent’.]”

Muligheten for egen forskning på dette feltet er begrenset så lenge man bor i Norge. Vinmonopolets utvalg av viner fra Calabria er begrenset. Det var seks viner sist jeg sjekket, om vi holder de som står i listene, men er merket “utsolgt fra leverandør” utenfor.

Det første området vi kommer inn i, er Verbicaro. Dette området ligger rundt byen Scalea, som rytterne skal sykle gjennom. Det er et klassifisert område, men har ennå ikke utmerket seg med viner det er verdt å nevne, om vi holder oss til Italiensk vin.

 vin_Calabria map

Vi fortsetter til Savuto. Vi krysser utløpet av Savuto-dalen. Denne dalen skal være meget vakker. Her produseres det en rødvin av druen Gagleppo. Også Gagleppo er en drue som stort sett bare dyrkes i Calabria.

Vi fortsetter gjennom Scavigna. Her produseres noen av Calabrias mest elegante rødviner. DOC-området ligger 250-800 meter over havet. Det er et kjølig klima til å være så langt syd, noe som også gjør det mulig å produsere friske hvitviner.

Det siste vinområdet på vristen er Lamzia. Som så mange syd-italienske områder, har de vært kjent for å produsere likegyldig vin i store kvanta. Man har dyrket på slettene ned mot Det tyrrenske havet. I løpet av de siste 10-15 årene har noen produsenter også her satset på kvalitet. Hvitvinene fra området er stort sett laget på Greco. Rødvin og rosévin lages på den sicilianske druen Nerello, samt på Gaglioppo og Greco nero.

Dagens etappe gjør en sving inn i landet. Den slutter omtrent der vinområdet Bivongi begynner, eller kanskje man skal si slutter. Det er et område som vender mot Det joniske hav. Det er et ganske nytt område, i alle fall som klassifisert område. Men foreløpig har det ikke markert seg noe særlig.

 

Hadde dette vært i Syd-Italia, ville vel klesvasken ha hengt tvers over gaten mellom to leiligheter. Dette er Herning i Danmark i 2012. Det var en morsom markering å henge all den rosa klesvasken på snoren den dagen.
Hadde dette vært i Syd-Italia, ville vel klesvasken ha hengt tvers over gaten mellom to leiligheter. Dette er Herning i Danmark i 2012. Det var en morsom markering å henge all den rosa klesvasken på snoren den dagen.

Det er to bøker man bør ha om man vil orientere seg om italiensk vin. Italiensk vin og Gambero Rosso Italian wines 2013. I tillegg til disse vil jeg nevne noen bøker som dekker bestemte områder, når vi kommer til disse.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å orientere seg i det italienske vinlandskapet. Boken “Italiensk vin” av Arne Ronolod, Thomas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Madsen og Ole Udsenkom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har funnet til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om italiensk vin bør det bli denne.

Når man bruker boken som en guide til viner langs Giro d’Italia er det også et lite poeng at de har delt opp de italienske vinene i fire grupper: Ledertrøyen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen.Skjønt i lengden blir denne tilnæringen litt slitsom. En geografisk systematikk ville fungert bedre.

Gambero Rosso Italian Wines 2013

Som tittelen antyder, så er dette en en kjøpsguide for italienske viner. Den omtaler 20.000 viner fra 2.350 produsenter — langt mer enn det er sunt å smake på i løpet av et år. Skal man orientere seg i gode kjøp av italiensk vin er det denne boken man bør ha. Bestill den fra Amazon UK. Boken finnes også i en Kindle utgave.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.