I vini del Giro d’Italia 2013 — 5. etappe: Langs fotbuen

GiroGiro_2013_00_05

Det var vel ingen stor over­ras­kel­se at Sky vant lag­tem­po. I Ita­lia er det nok jubel for at en ita­lie­ner, Sal­va­to­re Puc­cio, nå kan ikle seg den rosa leder­trøy­en. Her i Syd-Ita­lia hvor jeg er nå (men er på vei hjem omtrent når det­te leses), var det jubel i gate­ne søn­dag etter­mid­dag. Vi tok en tur for å se hva de fei­ret. Litt til min skuf­fel­se vis­te det seg at det bare var den loka­le Juv­en­tus-fan­sen som fei­ret at Juv­en­tus var blitt ita­li­ensk mes­ter i fotball.

Vi lig­ger som van­lig litt foran syk­kel­ryt­ter­ne, og har nådd giro­ens syd­ligs­te punkt. Nå snur vi og set­ter kur­sen mot nord, om enn med en start mot nord-øst. 5. etap­pe føl­ger for det mes­te fot­buen, og går fra Con­sen­za til Mate­ra.

Giro_2013_05

 

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Cala­b­ria og kom­mer etter hvert over i Basi­li­ca­ta. Vi føl­ger kys­ten, men drei­er nord­over og inn i lan­det rett før vi had­de kom­met over i Pug­lia.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 5. etap­pe: Langs fot­buen