I vini del Giro d’Italia 2013 — 6. etappe: Vinen flommer langs Italias akilles.

GiroGiro_2013_00_06Sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne har begynt å vise seg fram over­ras­ken­de tid­lig i år, noe som bør kun­ne bety en mor­som fort­set­tel­se av Giro­en. At en ny ita­lie­ner, Luca Pao­li­ni, kan ifø­re seg den rosa leder­trøy­en, gjør nok ikke inter­es­sen for rit­tet noe mind­re i Italia.

Vi skal fram til 6. etap­pe, som går fra Mola de Bari til Mar­ghe­ri­ta de Savoia. Den går langs hælen og akil­les­se­nen. Nå syk­ler vi, eller sna­re­re syk­lis­te­ne, langs Adriaterhavet.

Når vi nå kom­mer hit, kan jeg ikke la være å si at det var her jeg for førs­te gang sat­te føt­te­ne på ita­li­ensk jord. Vi var på Inter­rail i 1974. Det var min førs­te, sto­re uten­lands­rei­se, og det var om å gjø­re å besø­ke man­ge land i løpet av en måned på toget. Vi kom med fer­ge fra det som den gang var Jugo­sla­via, nær­me­re bestemt Dubrov­nik i dagens Kroa­tia, til Bari. Men vi sat­te oss rett på toget til Napo­li. Det var en by vi had­de hørt om, i mot­set­ning til Bari.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 6. etap­pe: Vinen flom­mer langs Ita­lias akil­les.