I vini del Giro d’Italia 2013 — 10. etappe: Slutt på hvilen, inn i fjellene

Giro Giro_2013_00_10Nå begyn­ner en uke som kan bli hard for de vir­ke­lig sto­re syk­kel­fans. I dag star­ter Tour of Cali­for­nia, med blant annet Thor Hus­hovd og pub­li­kums­ynd­ling Jens Voigt på start­stre­ken. Ons­dag star­ter Gla­va Tour of Nor­way, med Edvald Boa­sson Hagen, Gab­ri­el Rasch, Lars Petter Nord­haug og Alex­an­der Kristoff blant del­ta­ker­ne. Og giro­en rul­ler videre.

Jeg had­de ven­tet at Brad­ley Wiggins skul­le ha sik­ret seg en ledel­se gårs­da­gens tem­po som han kun­ne tære på vide­re. At han etter førs­te tem­po skul­le lig­ge 1:16 bak Vin­cen­zo Nibali og 47 sek etter Cadel Evans, det had­de i alle fall ikke jeg ven­tet. Det er to uker igjen og mye kan skje. Men Brad­ley Wiggins er ikke den favo­rit­ten nå som han var i mine øyne før start.

I dag skal ryt­ter­ne ut på 9. etap­pe, som er en ny “medi­um moun­tain”. På den­ne etap­pen møter de giro­ens førs­te første­ka­te­go­ri-fjell. Kan­skje vil noen av fjell­gei­te­ne vise seg fram, og noen lag vil kan­skje tes­te om Brad­ley Wiggins’ klatre­form hel­ler ikke er helt på topp. Vi får se.

I mor­gen er det hvile­dag. Men vi har alle­re­de lagt hvile­da­gen bak oss og skal inn i fjel­le­ne len­ger nord. Det blir en bru­tal start etter hvile­da­gen. Det kan nok ten­kes at en og annen gjen­re skul­le ha hatt noen dager til i Firen­ze. Vi har beve­get oss langt mot nord-øst og 10. etap­pe er den førs­te “high moun­tain” etappen.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 10. etap­pe: Slutt på hvi­len, inn i fjel­le­ne