I vini del Giro d’Italia 2013 — 11. etappe: Tarvisio — Vajont

Giro Giro_2013_00_11I dag har ryt­ter­ne en vel­for­tjent hvile­dag. De prio­ri­te­rer nep­pe Firen­zes man­ge sever­dig­he­ter. Gårs­da­gen etter­lot seg noen spørs­måls­tegn. Den­ne gan­gen var det Ryder Hesje­dal som vis­te svak­hets­tegn. Og Cadel Evans synes å ha kom­met gans­ke raskt i form.

Vi har beve­get oss inn i fjel­le­ne. 11. etap­pe går fra Tar­vi­sio til Vajont. Når syk­lis­te­ne kom­mer hit har de alle­re­de en “high moun­tain” etap­pe bak seg, så kan­skje vil bil­det ha blitt litt kla­re­re når de kom­mer hit.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 11. etap­pe: Tar­vi­sio — Vajont