I vini del Giro d’Italia 2013 — 12. etappe: Ned fra fjellet

Giro Giro_2013_00_12I dag må syk­lis­te­ne set­te seg på syk­le­ne igjen, og leg­ge i vei på giro­ens førs­te vir­ke­li­ge fjell­e­tap­pe. Det er avslu­ting på top­pen av en førs­te­ga­te­go­ri. Så nå må klat­rer­ne og sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vise seg fram. Vi får vel noen svar. Er ikke fjor­års­vin­ne­ren Ryder Hesje­dal helt på høy­den i år, eller var de svak­he­ter han vis­te på sis­te etap­pe før hvile­da­gen bare et resul­tat av at han ikke var godt nok resti­tu­tert etter tempoetappen?

Vi er alle­re­de på vei ned fra det førs­te fjell­par­ti­et. 12. etap­pe går fra Lon­ga­ro­ne til Tre­vi­sio. Etap­pen har hvoe­d­ret­ning ned­over. Strengt tatt er vi vel nede fra fjel­le­ne alle­re­de ved start.

Last ned stør­re kart.

Vi hol­der oss i dag i den øst­li­ge delen av Vene­to. Vene­to er et av se stor vin­om­rå­de­ne i Ita­lia. Man­ge kjen­te ita­li­ens­ke viner kom­mer her­fra. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 12. etap­pe: Ned fra fjel­let