I vini del Giro d’Italia 2013 — 13. etappe: Etappen som har alt

Giro Giro_2013_00_13Gårs­da­gens mest gle­de­li­ge syk­kel­ny­het, sett med nors­ke øyne, kom fra Cali­for­nia: Thor Hus­hovd var med å spur­tet om etappe­sei­e­ren i Tour of Cali­for­nia. Han holdt ikke helt inn, og måt­te ta til tak­ke med sjet­te plass. Men det var godt å se at han igjen var med og kjem­pet helt der fremme.

Med vi får hol­de oss til Ita­lia. Gårs­da­gens etap­pe ga i alle fall det svar at Ryder Hesje­dal ikke kom­mer til å vin­ne åres giro. Han tap­te mer enn 20 minut­ter til teten på gårs­da­gens etap­pe, og lig­ger nå nes­ten 24 minut­ter bak Vin­cen­zo Nibali i sam­men­dra­get. Det har han ingen mulig­he­ter til å ta igjen.

Sky sit­ter igjen med omtrent sam­me spørs­mål som under fjor­årets Tour de Fran­ce: Hvor mye skal laget sat­se på Brad­ley Wiggins? I fjor var det Chris Froo­me som måt­te hol­de til­ba­ke for å hjel­pe Wiggins. Jeg har sett bereg­nin­ger som til­si­er at Wiggins had­de vun­net uan­sett. Men nå er den vik­tigs­te tempo­etap­pen pas­sert. Det gjen­står mye fjell, hvor Rigo­ber­to Uran åpen­bart er ster­ke­re enn Brad­ley Wiggins. Det er ikke gitt at Wiggins er den ster­kes­te på en bakke­tem­po. Uran lig­ger nå ett sekund foran Wiggins i sam­men­dra­get. Det er mye mer å hen­te for Uran enn for Wiggins på de gjen­væ­ren­de etap­pe­ne, om han får lov.

Cadel Evans har vist at Giro d’I­ta­lia er langt mer enn en tre­nings­run­de for ham.

Vi er nede på en at de få rela­tivt fla­te etap­pe­ne. 13. etap­pe går fra Busse­to til Cherasco. Her er det så mye spen­nen­de at vi kna­pt har tid til å ten­ke på sykkel.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 13. etap­pe: Etap­pen som har alt