I vini del Giro d’Italia 2013 — 16. etappe: Tilbake til Italia

Giro Giro_2013_00_16Nå har jeg hatt min hviledag. Rytterne skal ha sin i morgen. Gårsdagens etappe var nok en dag med dårlig turistreklame for Italia. Så får vi se hva det blir til i dag. Det siste jeg har sett før dette publiseres, er at etappen avsluttes 4.250 meter tidligere enn opprinnelig plan, og ikke går helt til toppen av Col du Galibier. Men det blir tøft nok likevel.

Vincenzo Nibali har styrket grepet om den rosa trøyen. Det sier også mye om styrken i Sky-laget at de holder tredjeplassen (med Rigoberto Uran) selv om kapteinen er ute av løpet og den kanskje aller beste, Chris Froome, ikke deltar.

Bradely Wiggins og Ryder Hesjedal er ute av Giro d’Italia. Det var ingen stor overraskelse. Når så gode ryttere taper så mye som de har gjort også på relativt lette etapper, da er det noe galt.

Det var heller ingen stor overraskelse at Mark Cavendish nok en gang stakk av med seieren på 13. etappe. Man må bare bli imponert over det han presterer. I HTC hadde han et lag som bare kjørte for ham, og ga han et perfekt opptrekk. Man kunne si at han vant fordi han hadde så godt lag. Så forsvant HTC-toget, men Mark Cavendish fortsatte å vinne. Så måtte han starte spurten tidlig, uten noen hjelperyttere på en veldig lang etappe. Og han vinner da også. Når han vinner, skryter han uhemmet av laget, slik Robbie McEwen også alltid gjorde. I fjor fullførte han Giro d’Italia. Det hadde ikke jeg ventet. Kanskje fullfører han i år også. Han sliter seg i alle fall opp fjellene. Han begynner å bli voksen.

Vi går inn der rytterne hatt sin andre og siste hviledag. 16. etappe går fra Valloire til Ivrea og tar oss tilbake til Italia.

Last ned større kart.

Vi skal tilbake fra Frankrike og inn i Italia, og tilbake til Piemonte. Men vi er nord for de viktige vinområdene. Vi kommer igjen til Valsusa, og denne gangen skal vi gjennom hele dalen. Men det er ikke noe mer å si om vinen herfra i dag enn det var i går.

Vi fortsetter inn i området Canavese. Men det er ikke stort mer å finne ut om denne enn om de andre mindre (i produksjon) områdene. Dette er hva de skriver i Italiensk vin:

Canavese DOC — Liten DOC i Nord-Piemonte vest for Vercelli med en Rosso og separate utgaver for nebbiolo og barbera. I 2006 lå produksjonen på 5 654 hl fra 97 ha.”

Dermed har jeg brakt videre alt jeg vet om dette området.

Hvis vi fortsetter 4-5 mil videre i etappens hovedretning der denne slutter, kommer vi til noen flere vinområder. I et så vinfattig område som vi når er inne i, må vi kunne ta noen slike utflukter.

Pro­duk­sjo­nen her er ikke på langt når så stor som i de områ­dene vi var innom på første og andre etappe. Kva­li­te­ten når hel­ler ikke helt opp til Barolo og Bar­ba­resco. Om jeg­har for­stått det rett, så er Neb­biolo den vik­tigste druen i disse områ­dene. Med ita­li­ensk for­kjær­lig­het for det lokale og sans for å for­virre uten­for­stå­ende, kal­ler man her Neb­biolo for Spanna. Men også her pro­du­se­res det inter­es­sant vin.

Vi gål først inn i vin­om­rå­det Col­line Nova­resi. Det er et lite område som pro­du­se­rer vin på Neb­biolo, Uva Rara (Bonarda), Bar­bera, Ves­po­lina og Croa­tina. Et til­sva­rende område litt len­ger vest er Coste della Sesia. Holder vi oss til Italiensk vin, er dette ikke så vedig interessante områder. De betegner dem som oppsamlings-DOCer som dels overlapper syv andre områder. De fanger opp viner som ikke oppfyller kravene i disse områene, eller som liger utenfor disse områdene. Et søk på “Nova­resi” ga denne gangen 5 treff hos Vin­mono­po­let., men det er visst bare tre av dem som i øyeblikket er tilgjengelig. Jeg fant tre viner fra Coste della Sesia.

Det er syv små DOCG områ­der der etap­pen pas­se­rer. To av disse vies litt mer enn bare en summarisk omtalte i Italiensk vinGat­ti­nara og Ghemme. Går vi et stykke til­bake i tid, til midten av 1800-tallet hadde Gat­ti­nara like godt ry som Barolo. Men områ­det har vært gjen­nom en lang­va­rig krise. Vinen er nå i ferd med å gjen­vinne sitt renommé. Pro­du­sen­ter som nev­nes er Antoniolo, Tra­va­g­lini, Tor­rac­cia del Panta­vigna og Sergio Gat­ti­nara. Sist jeg søkte etter Gat­ti­nara hos Vin­mono­po­let fikk jeg opp 16 viner, 14 røde og 2 rosé.

StransiGhemme er et til­sva­rende område, og vinene her­fra kan ligne på vinene fra Gat­ti­nara. Pro­du­sen­ter som frem­he­ves Italiensk vin er Can­tal­upo, Pla­ti­netti, Rovel­lotti og Torac­cia del Pianta­vigna. Men jeg hadde for få dager siden gleden av å smake på flere viner fra Ioppa. Det var en rosé fra Col­line Nova­resi., en enkel Nebbiolo-basert bordvin og tre rødviner Ghemme. Av disse var det to røde Ghemme som ikke er i salg på Vinmonopolet. Endelig var den en søt, rød dessvertvin, Stransì, laget på Vespolina. uJeg synes dette var viner som viste at man får utmerket Piemonte-vin også utenfor de mest kjente områdene. Du kan lese mer om Ioppa og deres viner på Ole Udsens vinblogg. Et søk på Ghemme hos Vin­mono­po­let ga åtte treff, alle røde viner.

Det er to bøker man bør ha om man vil orientere seg om italiensk vin. Italiensk vin og Gambero Rosso Italian wines 2013. I tillegg til disse vil jeg nevne noen bøker som dekker bestemte områder, når vi kommer til disse.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å orientere seg i det italienske vinlandskapet. Boken “Italiensk vin” av Arne Ronolod, Thomas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Madsen og Ole Udsenkom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har funnet til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om italiensk vin bør det bli denne.

Når man bruker boken som en guide til viner langs Giro d’Italia er det også et lite poeng at de har delt opp de italienske vinene i fire grupper: Ledertrøyen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen. Skjønt i lengden blir denne tilnærmingen litt slitsom. En geografisk systematikk ville fungert bedre.

Gambero Rosso Italian Wines 2013

Som tittelen antyder, så er dette en en kjøpsguide for italienske viner. Den omtaler 20.000 viner fra 2.350 produsenter — langt mer enn det er sunt å smake på i løpet av et år. Skal man orientere seg i gode kjøp av italiensk vin er det denne boken man bør ha. Bestill den fra Amazon UK. Boken finnes også i en Kindle utgave.

I vini del Giro d’Italia 2013

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.