I vini del Giro d’Italia 2013 — 17. etappe: Caravaggio — Vicenza

Giro Giro_2013_00_17I dag skal ryt­ter­ne ha en meget vel­for­tjent hvi­le- og var­me­dag. Jeg vil tro at gans­ke man­ge gjer­ne tar en pau­se fra kald og våt fjell­syk­ling akku­rat nå. Vi tar også med at Thor Hus­hovd også avslut­tet bra i sol­var­me Cali­for­nia. Jeg håper at han nå syk­ler seg inn på BMC-laget i Tour de France.

15. etap­pe ga ingen end­rin­ger blant sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Jeg synes Pro­cy­cling traff godt med sin over­skrift etter gårs­da­gens etap­pe: “Snø­vær frøs sam­men­lagt­lis­ten i Giro d’I­ta­lia”. Men at man skul­le ende ved et min­nes­mer­ke for Mar­co Pan­ta­ni, kan jeg sty­re min begeist­ring for. Det er vel ingen som ikke tror at han var kraf­tig dopet da han vant Tour de Fran­ce i 1998 og da han sat­te sine man­ge klatrerekorder.

Mark Caven­dish og de and­re sprin­ter­ne over­lev­de den­ne etap­pen også, og kom i mål innen­for tids­gren­sen. De ser nok fram til den etap­pen vi har kom­met fram til, og som de skal syk­le ons­dag, etter en “medi­um moun­tain” på tirs­dag.  17. etap­pe går fra Cara­va­g­gio til Vin­cen­za. Den er flat, og den går i lav­lan­det. Sist jeg sjek­ket lang­tids­var­se­let for Bergamo, som ikke er så langt fra start­byen, meld­te Yr 18 gra­der og sol. Jeg synes ryt­ter­ne for­tje­ner en slik dag nå.

Last ned stør­re kart.

Vi star­ter i Lom­bar­dia og ender i Vene­to.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 17. etap­pe: Cara­va­g­gio — Vicen­za