I vini del Giro d’Italia 2013 — 19. etappe: Ponte di Legno — Val Martello/Martelltal

Giro Giro_2013_00_19I går var jeg på rei­se hele etter­mid­da­gen og kvel­den og fikk ikke sett noe av giro­en. Men jeg har i alle fall sett resul­ta­te­ne. Jeg har kon­sta­tert at det ikke ble noen end­rin­ger i sam­men­dra­get, og at Mark Caven­dish fort­satt hen­ger med. Den etap­pen de skal ut på i dag, er tem­me­lig flat. Det er noen mind­re top­per mot slut­ten, og noen vil kan­skje prø­ve å ris­te av seg de mest utpre­ge­de sprin­ter­ne der. Enten kla­rer et brudd å gå inn, eller så blir det en ny masse­spurt. Jeg blir ikke over­ras­ket om det blir nok en sier til Mark Cavendish.

Vi har lagt den­ne etap­pen bak oss, og har kom­met til den nest sis­te fjell­e­tap­pen. 19. etap­pe er fjell og fjell. Den går fra Pon­te di Legno til Val Martello/Martelltal. Under­veis skal de over Pas­sio di Gavia og Pas­so del­lo Stel­vio før de ender Val Martello/Martelltal. Det­te er nok en etap­pe som sprin­ter­ne gru­er seg til, om de i det hele tatt har tenkt å syk­le den.

Last ned stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2013 — 19. etap­pe: Pon­te di Legno — Val Martello/Martelltal